06 juni 2016

CDA motie over herbestemming stadskantoor Naarden en gemeentehuis Muiden krijgt unanieme steun van de raad van Gooise Meren

Het CDA Gooise Meren wil dat inwoners en belanghebbenden actief betrokken worden bij de herbestemming en verkoop van het Stadskantoor in Naarden in het hart van de vesting. En bij het voormalige gemeentehuis in Muiden in de wijk Mariahoeve.

Het CDA Gooise Meren heeft daartoe tezamen met de coalitiepartijen met een motie het initiatief genomen in de raadsvergadering van afgelopen woensdag. In de motie wordt het college opgeroepen burgerparticipatie vanaf het begin toe te passen en niet halverwege het proces zoals nu in de planvorming opgenomen was. “En het participatieplan moet door de raad worden vastgesteld aldus Herman de Hollander”.

Beide panden staan op locaties die niet onomstreden zijn. Zo was er ten tijde van de besluitvorming tot bouw van het stadskantoor in Naarden grote onrust onder de Naardense bevolking. “Diezelfde fout willen we dertig jaar later niet nog een keer maken aldus Herman de Hollander, raadslid CDA Gooise Meren”

Ook het (voormalige) gemeentehuis in Muiden staat midden in de woonwijk Mariahoeve, waar parkeren een heikel punt is. Met deze herbestemming moet zorgvuldig worden omgegaan door omwonenden direct vanaf het begin er actief bij te betrekken en mee te laten denken wat de beste bestemming tot herontwikkeling voor de woonwijk en de gemeente kan zijn. Geen vooropgezette plannen dus waarop inwoners zich pas achteraf over uit kunnen spreken.

De informatieavonden die afgelopen maand in Naarden en Muiden waren leverde veel kritiek op ten aanzien van het voorgestelde proces door de gemeente. De in grote getale aanwezige inwoners konden weinig tot geen inbreng leveren op de planvorming.

Met deze motie wil het CDA ook een stem geven aan de inwoners die op de informatieavonden in Naarden en Muiden aanwezig waren en zich niet gehoord voelden.

De CDA motie kreeg bijval van alle partijen in de raad over het gebrekkig ingezette proces door de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.