15 september 2019

CDA: Welke projecten liggen stil in Gooise Meren vanwege stikstof en hoe lossen we dit op?

Het CDA is bezorgd over het mogelijk stil leggen van bouwprojecten in Gooise Meren en wil van de gemeente weten welke projecten stil liggen en hoe dat opgelost kan worden.


Het CDA zal bij de volgende raadsvergadering in september vragen stellen om het probleem helder te krijgen. Wij zijn bezorgd over de uitspraak van de Raad van State, die grote gevolgen kan hebben.


Achtergrond:


In mei heeft over de uitspraak die de Raad van State vorige maand deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma wordt gebruikt om stikstof in de Nederlandse natuur terug te dringen, en om natuur en economie met elkaar in balans te brengen. Volgens de Raad van State is dit programma echter juridisch onhoudbaar. Een uitspraak met grote gevolgen, omdat er nu een heleboel activiteiten op slot zitten, zoals vergunningen voor landbouw, nieuwe woningen, infrastructuur, enzovoorts. Het CDA heeft daarom voorgesteld om een commissie in te stellen die naar oplossingen gaat zoeken om de problemen die door deze uitspraak zijn ontstaan zo snel mogelijk op te lossen, de commissie onder leiding van Johan Remkes.

Het PAS werd als basis gebruikt om toestemming voor activiteiten te krijgen. Vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, werd alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Dat mag dus niet meer. De natuurkwaliteit in een gebied moet eerst op orde zijn voordat nieuwe projecten tot nieuwe stikstofuitstoot mogen leiden.

Deze commissie komt binnenkort met haar (landelijke) rapport. Het CDA in Gooise Meren wil graag weten hoe stikstof de plannen beïnvloedt in Gooise Meren.


Onze vragen:

1.      Zijn er binnen de gemeente Gooise Meren bouwvergunningen afgegeven die stil komen te liggen ivm de Stikstof uitspraak?

2.      Voor welke natuurgebieden binnen onze gemeente is de Stikstof regeling van toepassing

3.      Streeft Gooise Meren middels een MER onderzoek naar een zo gunstig mogelijke bouw ontwikkeling om de Stikstof uitstoot zo laag mogelijk te houden of geen uitstoot.

4.      Wordt er onderzoek gedaan hoe Gooise Meren op een andere wijze Stikstof kan beperken?

 

 

Voor meer informatie: Jos de Lange ([email protected])

Foto: Volkskrant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.