24 maart 2021

CDA wil investeren in lokale media

Lokale en regionale media zijn de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Veel media bevinden zich in zwaar weer. Bijvoorbeeld door het teruglopen van advertentie inkomsten. Het landelijke wil structureel 20 miljoen investeren in de ondersteuning van lokale en regionale media. 

Hoekstra: ''Journalisten zijn van onschatbare waarde voor onze democratie. Juist ook op lokaal en regionaal niveau. Wij moeten ervoor zorgen dat zij ook in de toekomst hun belangrijke rol kunnen vervullen.'' 

Naast dat lokale en regionale media een belangrijke rol spelen in het verschaffen van informatie, kunnen zij ook belangrijk zijn voor het behoud van streektalen. 

Wij als lokaal CDA uit Gooise Meren sluiten ons van harte hierbij aan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.