05 januari 2016

Eerste gemeenteraad Gooise Meren!

In het schitterende decor van de Grote Kerk in Naarden is gisteravond de eerste gemeenteraad van Gooise Meren geïnstalleerd en is het college benoemd. Het was een vruchtbare vergadering waar ook veel CDA-leden bij aanwezig waren. De avond begon met het de installatie van de raad zelf. Arie Mastenbroek, Marleen Sanderse, Lodewijk Zweers, Nellejet van Tilburg en Herman de Hollander nemen namens het CDA deel aan de gemeenteraad en hebben de eed hiervoor afgelegd. Samen met de fracties van de VVD, D66 en GroenLinks vormen zij de coalitie en mochten zij zodoende het college vormen en wethouders voordragen.
 
De nieuwe raad is gelijk aan de slag gegaan. Verschillende verordeningen en regelingen werden vastgesteld en een aantal personen werden door de raad benoemd voor het vervullen van verschillende functies als bijvoorbeeld de griffier en de voorzitter van de Politieke Avond. CDA’er Lodewijk Zweers is verkozen als waarnemer burgemeester. Dat betekent dat hij de raad voorzit als de burgemeester verhinderd is en tevens is hij plaatsvervangend burgemeester op het moment dat de Burgemeester en de wethouders afwezig zijn. Herman de Hollander is verder benoemd als lid van de agendacommissie. Deze nieuwe commissie bepaalt welke onderwerpen de raad wanneer behandeld.

Ook werd het coalitieakkoord ‘Verbonden in verscheidenheid’ besproken. De oppositie kreeg de gelegenheid vragen te stellen welke werden beantwoord door de verschillende fracties in de coalitie. Arie Mastenbroek, onze nieuwe fractievoorzitter maakte in zijn antwoord aan de oppositie een mooie vergelijking met de Enkhuizer Almanak. Zoals die almanak onmisbaar is voor schippers die veilig aan willen komen, is volgens Arie het coalitieakkoord onmisbaar als gids voor het gemeentebestuur bij het maken van goed beleid.
 
De vaststelling van het coalitieakkoord is uitgesteld naar de volgende bijeenkomst van de raad waarbij ook de amendementen op het coalitieakkoord worden behandeld.
 
Aan het einde van de vergadering werden de wethouders benoemd. Marleen Sanderse is benoemd en beëdigd als wethouder en wordt verantwoordelijk voor verschillende mooie portefeuilles als (onder andere) de WMO, volkshuisvesting, sport en burgerparticipatie. De vrijgekomen zetel in de CDA-fractie zal op 13 januari worden ingenomen door Jos de Lange. Tijdens die vergadering zullen ook de amendementen op het coalitieakkoord worden behandeld, waarna het akkoord definitief wordt vastgesteld.

We willen Marleen en de nieuwe raadsleden veel wijsheid en succes toewensen bij de uitvoering van de nieuwe functies en hebben er het grootste vertrouwen in dat ze een goede bijdrage gaan leveren aan het nog verder verbeteren en het versterken van onze nieuwe gemeente Gooise Meren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.