22 juni 2020

Investeer meer in mensen dan in stenen; onze reactie op de perspectief nota 2020

Investeer daarom minder in ‘stenen’, maar meer in zorg, maatschappelijk werk, sociale cohesie,
participatie en samenleving.

 

2020, een jaar waarin een wereldwijde pandemie onze samenleving overheerst en waarbij onze open
samenleving plotseling een samenleving is geworden waarin we moeten leven met beperkingen.
Er wordt al aangegeven dat op dit moment al rekening moet worden gehouden met een € 120.000,--
aan meerkosten of minderopbrengsten door deze pandemie. Uiteindelijk zal deze rekening dus nog
hoger uitvallen. De meerjarenbegroting laat nu al tekort zien van € 1 milj.


Vorig jaar had het CDA al een vooruitziende blik met een motie over bijstelling van het ambitieniveau
van dit college. Nu stelt het college dit zelf voor. Voor het CDA dient de prioriteit van dit college liggen
bij het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven.


Het CDA is er voor iedereen. Maar in deze onzekere tijden, vragen wij vooral aandacht voor de sociaal
zwakkeren in onze samenleving. Wij moeten anders omgaan met mensen die aan de kant staan en
die kiezen voor vrijwilligerswerk. Een ruimhartig beleid, met behoud van een uitkering, past op dit
moment zeker als gevolg door de coronacrisis.


We moeten ook omzien naar onze inwoners die in eenzaamheid leven. De coronamaatregelen die zijn
genomen hebben in onze ogen de eenzaamheid vergroot. Door het stoppen van bezoekjes van
familie, hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers bij eenzame mensen is het isolement alleen maar
toegenomen. Als gemeente moeten we alert zijn en veel aan preventie doen om later extra zorgkosten
te voorkomen.


Investeer daarom minder in ‘stenen’, maar meer in zorg, maatschappelijk werk, sociale cohesie,
participatie en samenleving.
Als CDA maken wij die keuze graag.

Arie Mastenbroek, fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.