25 maart 2016

Werkbezoek CDA Gooise Meren aan de oude begraafplaatsen in Naarden en Bussum

Afgelopen week bracht de CDA fractie Gooise Meren een bezoek aan de Oude Begraafplaats van Naarden en de Oude Rooms-Katholieke begraafplaats te Bussum. Het was een interessante middag met veel informatie over de begraafplaatsen en een aantal historische graven die daar te zien zijn.

De Oude Begraafplaats van Naarden werd aangelegd in 1830 toen het vanaf 1825 verboden werd om overledenen binnen de bebouwde kom of in kerken te begraven. Omdat de directe omgeving van Naarden-Vesting vrij moest zijn in geval van belegering, ligt de begraafplaats buiten de schootsvelden, op grondgebied van Bussum. Vanwege de cultuurhistorische waarde is deze plaats aangewezen als rijksmonument. De meest oude graven zijn links vooraan op de begraafplaats te vinden en rechts daarvan ligt de Joodse Begraafplaats, eveneens aangelegd in 1830.

Onze rondleider (Dhr. Paul Joseph) vertelde over de verschillende grafmonumenten en de grafkapel uit 1865 waar momenteel twee historische (houten) grafstenen worden gerestaureerd. In de zomer zullen deze op de begraafplaats voor iedereen te zien zijn. Naast enkele grafhekken is een vijftal gedenktekens ook een afzonderlijk rijksmonument.

Hierna brachten we een bezoek aan de Oude Rooms-Katholieke begraafplaats te Bussum. Dit is de eerste Katholieke begraafplaats in Bussum en dateert van 1822. Dhr. Ton van Eijden vertelde ons hier over het keldergraf, verschillende oorlogsgraven en bekende personen die hier een laatste rustplaats hebben gekregen. Ook vertelden Wim Majoor en Henk de Sain ons over het renovatieproject dat ze in 2005 hebben opgestart. Samen restaureren ze gebroken monumenten en stellen ze graven die erg verzakt waren, weer op hoogte.

We vonden het erg mooi om te zien hoe enthousiast de verschillende vrijwilligers vertelden over de begraafplaatsen, de graven en de werkzaamheden die ze hier uitvoeren. Hierbij willen we ze graag nogmaals  danken voor de uitnodiging en de rondleidingen.

Kijk voor meer informatie over de historische begraafplaatsen op www.oudebegraafplaats-naarden.nl en www.desain.nl/ork.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.