Annika Keet - van der Heiden

Kandidaat

Mijn naam is Annika Keet, woonachtig te Naarden. Ik ben werkzaam in de zorg en heb onder andere in de thuiszorg, ziekenhuiszorg en voor verzekeraars gewerkt. Zorg, welzijn en het bredere sociaal domein hebben daarom mijn bijzondere interesse. Sinds mijn studietijd ben ik lid van het CDA en heb ik diverse bestuursfuncties bij het CDJA vervuld.

Mijn overtuiging is dat de samenleving zelf in staat is om veel zaken zelf op te pakken die bijdragen aan welzijn en een fijne leef- en werkomgeving. De rol van de overheid zou moeten bestaan uit het faciliteren en stimuleren daarvan, het beschermen van mensen die moeite hebben om mee te kunnen in de samenleving en het stellen van kaders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.