Arie Mastenbroek

Steunfractielid

Inwoners centraal!

Arie vindt het belangrijk om vanuit de kernwaarden van het CDA uitvoering te geven aan het raadslidmaatschap. "Voor mij is samenwerking essentieel om onze doelen te bereiken. Een goede samenwerking binnen de eigen fractie, maar ook daarbuiten is van groot belang om op een efficiënte en effectieve wijze richting te geven aan het gemeentelijk beleid. Bij samenwerking zijn compromissen niet te vermijden, maar juist noodzakelijk."

Hij rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om hetgeen het CDA in morele zin voorstaat en de inhoud van het verkiezingsprogramma uit te dragen. "Het biedt houvast en geeft richting aan je handelen en geeft daarvoor de kaders. In mijn opvatting zijn grenzen zeker niet absoluut, maar ook niet onzichtbaar. Als je ergens voor staat moet je daar ook voor gaan."

Arie kan goed verbinden, relativeren en luisteren. Bij een goede constructieve houding hoort soms ook een tegengeluid, daar waar nodig is Arie kritisch. "Zowel in een rol van oppositie als in een coalitie," aldus Arie, "hoort het dualisme een vanzelfsprekendheid te zijn. Belangrijk daarin is dat je politieke sensitiviteit hebt om daar op een goede manier invulling en uitvoering aan te geven."

"In de nieuwe gemeenteraad wil ik vorm geven aan de nieuwe gemeente Gooise Meren: een dienend overheidsorgaan, waarbij de inwoners centraal staan."

Contact met Arie Mastenbroek

U kunt Arie Mastenbroek bereiken via zijn eigen e-mailadres: mas.cap@online.nl
Voor afspraken kunt u bellen met: (06) 290 55 842

Biografie

Arie Mastenbroek (1964) is geboren in Amsterdam en sinds 2000 woonachtig in Muiden. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. Hij is gereformeerd opgevoed en nog steeds praktiserend lid in de protestantse kerk. Bij de Nationale Politie voert hij beleidsadviserende werkzaamheden uit op het gebied van opleiden en ontwikkelen.

Sinds januari 2011 is hij raadslid in de gemeente Muiden en heeft zich ingezet om de belangen van de inwoners van Muiden en Muiderberg op een goede en zorgvuldige manier te vertegenwoordigen. Daarvoor heeft hij zich vanaf 2003 als commissielid ter ondersteuning van de fractie ingezet. Daarnaast is hij secretaris en voorzitter van de CDA-afdeling Muiden-Muiderberg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.