Eric Masseus

Kandidaat

Overtuigd!

Eric Masseus maakt al jaren deel uit van de fractie van CDA Bussum. "In het CDA hebben mensen boodschap aan elkaar," aldus Eric. "Dat betekent dat je bereid bent te investeren in mensen. Investeren betekent vertrouwen geven. Hierbij laat ik mij leiden door de C van het CDA. Naastenliefde, vrede en gerechtigheid zijn voor mij de kernbegrippen die volgen uit de christelijke waarden."

Het algemeen welzijn moet volgens Eric niet alleen in overeenstemming zijn met de oriëntaties van de meerderheid, maar ook in het perspectief staan van het welzijn van álle leden van de gemeenschap, inclusief die van de minderheid.

Onze inwoners moeten volgens Eric alleen daar waar nodig gestimuleerd worden om de eigen kracht te ontdekken, mogelijkheden die zij nog niet hebben laten zien of kunnen ontwikkelen. "Nederland heeft," aldus Eric, "behoefte aan een 'jazzy samenleving', een samenklank van improvisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van de zorg."

In de fractie is zijn portefeuille Zorg en Welzijn. "Dat doe ik met veel overgave in de wetenschap dat de zorg gedecentraliseerd is en veel aandacht van de lokale politiek behoeft. Het helpt daarbij dat ik werk in Tergooi. Mijn betrokkenheid kan ik dubbele kracht geven met mijn kennis en ervaring op het gebied van de gezondheidszorg."

"Binnen Gooise Meren zullen we de komende jaren voor grote uitdagingen komen te staan. De budgetten zullen blijvend onder druk staan hetgeen betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. De kortste weg bij de meeste politici is dan te kijken waar bezuinigd kan worden. Zelf ben ik overtuigd dat preventie (voorzorg) op termijn veel meer oplevert en dus loont voor het beschikbare budget en vooral de kwaliteit van leven. Daarvoor wil ik mij in het bijzonder inzetten."

Contact met Eric Masseus

U kunt Eric Masseus bereiken via zijn eigen e-mailadres: eric.masseus@bussum.cda.nl 
Voor afspraken kunt u bellen met: 06-51327294
Portefeuille: Welzijn

Biografie

Eric (1962) is als adviseur kwaliteit werkzaam in Ziekenhuis Tergooi. Hij heeft een HBO-opleiding klinische chemie en statistisch analist afgerond. Namens de Nederlandse Vereniging voor Biomedisch Laboratoriummedewerkers is hij bestuurslid geweest van de afdeling Noord-Holland en op landelijk niveau voorzitter van de commissie kwaliteit. In die laatste hoedanigheid was hij een van de voortrekkers op het gebied van kwaliteitssystemen van medische laboratoria in Nederland.

Naast zijn beroeps- en politieke activiteiten zet hij zich in voor het informatiebureau van een katholieke instelling. Ontwikkelingszorg is een van zijn andere bezigheden geweest. Zo heeft hij zich ruim tien jaar ingezet voor een Zambiaans ziekenhuis en is hij tien jaar bestuurslid geweest van Stichting Medical Support Group St Francis’ Hospital.

Publicatie

Eric heeft een publicatie op zijn naam staan waarin zorg voor de samenleving, gerechtigheid en klinische chemie samenkomen. Het artikel is gebruikt bij diverse rechtszaken en heeft uiteindelijk geleid tot een landelijke richtlijn (2008).

Punt JMHM, Masseus WMM, Janssens PMW, Pelt J van. Over de betekenis van de %CDT-uitslag bij de beoordeling van het patroon van alcoholgebruik'. Ned Tijdschr Klin Chem 2002; 27: 271-278.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.