Lodewijk Zweers

Raadslid

Eerst denken en dan doen!

Al jaren zet Lodewijk Zweers zich in voor wat hij noemt Zichtbare Politiek. Zichtbare Politiek betekent voor hem: eerst denken en dan doen.

Veel ontwikkelingen in de politiek leiden tot onbegrijpelijke maatregelen. Deze zijn meestal terug te voeren op een ongelukkige start. Politiek vertoont veel kenmerken van incidentenmanagement. Dat is volgens hem eerst doen en dan pas denken, en niet de juiste volgorde als je met oplossingen wilt komen die werken.

Begin met een visie en ontleen daar je doelen aan. Vervolgens niet alleen in de gemeenteraad vergaderen, maar samen met bijvoorbeeld inwoners, ondernemers, jongeren, zoeken naar de juiste oplossingen. Dát is voor Lodewijk Zichtbare Politiek. Iedereen kan zien welk probleem we willen oplossen en hoe we het vervolgens hebben gedaan. Kortom: Eerst denken en dan doen!

Contact met Lodewijk Zweers

U kunt Lodewijk Zweers bereiken via zijn eigen e-mailadres: mail@lodewijkzweers.com

Voor een afspraak kunt u bellen met: 06-51573007
Portefeuille: Economie/Financiën en Algemeen bestuur 

Biografie

Lodewijk (1966) is alleenstaand met twee dochters van 14 en 16 jaar. 

Lodewijk is altijd internationaal werkzaam geweest. Vanuit de overtuiging dat niets vanzelfsprekend is, dus ook geen succesvolle carrière, wil hij zijn talenten ook inzetten voor de samenleving. 

Lodewijk studeerde onder andere Theologie en Rechten en volgde een postdoctorale opleiding aan de faculteit Economie. Hij heeft  in de financiële wereld gewerkt en nu alweer acht jaar als ondernemer. Hij geeft leiding van verschillende bedrijven in Nederland en Duitsland. 

Lodewijk wil zijn brede ervaring en kennis ten dienste te stellen aan de fractie van het CDA en Goosie Meren! De afgelopen jaren heeft hij zich met name ingezet voor de lokale economie, door zich onder andere sterk te maken voor gratis parkeren. 

Lodewijk een voorstander van de fusie met Naarden en Muiden omdat de gevarieerde bedrijvigheid in Naarden en Muiden een welkome aanvulling vormt op de eenzijdige en daarmee kwetsbare economie van  Bussum. Gooise Meren wordt sterker dan de afzonderlijke gemeenten tezamen!

Lodewijk wil ondernemers helpen met maatregelen of advies waar zij écht iets aan hebben. Hij zoekt daarbij altijd de verbinding. Zijn meldpunt meldhet@lodewijkzweers.com is hiervan een goed voorbeeld en heeft al een aansprekend zwartboek over het falende parkeerbeleid van Bussum opgeleverd. Voor hem een stimulans om zich nog sterker in te zetten om de hoognodige veranderingen tot stand te brengen waar inwoners, bezoekers en niet in de laatste plaats de ondernemers in zijn ogen recht op hebben.

Publicaties

Wat is nieuwe politiek? Opiniestuk naar aanleiding van een column van Alexander Poort in de Gooi en Eemlander over verhoudingen in de Bussumse gemeenteraad. 28 mei 2015

Leegstand van winkels en kantoren zal alleen nog maar toenemen in Nederland. Amerikaanse beleggers zien land als te kleine markt die bovendien versnipperd is. Het Financieele Dagblad, 5 februari 2015, p10

Beloon spreken met goud. Kritiek en zelfkritiek op ethisch handelen binnen de vastgoedsector is onder de maat. Het Financieele Dagblad, 14 maart 2013

Huurhuis sluit mogelijk beter aan bij wensen van jongeren. Stimuleren starters op koopmarkt niet goed doordacht. Het Financieele Dagblad, 23 februari 2013.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.