Zichtbare Politiek (2016-2018)

De politiek zichtbaar maken

Het CDA Gooise Meren heeft de ambitie om de politiek zichtbaar te maken. De inwoners van Gooise Meren mogen van de politiek verwachten dat zij kan uitleggen waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt.

De rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college dienen helder te zijn. Wethouders, ambtenaren, gemeenteraad en last but not least inwoners van Gooise Meren weten precies wie wat mag doen. Het college is belast met het besturen van de gemeente. De gemeenteraad bestaat uit door de inwoners van Gooise Meren gekozen vertegenwoordigers en is daarom het hoogste orgaan van de gemeente dat beslissingen neemt over politieke vraagstukken. Dat betekent dat de gemeenteraad de politieke kaders vaststelt, het college controleert en erop toeziet dat de politieke vraagstukken daadwerkelijk aan de orde komen. Het college kan de raad helpen door alternatieve voorstellen aan te bieden die passen binnen de gestelde kaders.

Politieke processen moeten vanzelf zichtbaar worden als gevolg van een heldere rolverdeling tussen het college en de gemeenteraad. In het bij de formatie op te stellen coalitieprogramma moet bewust een zekere ruimte worden opengelaten voor de behandeling van politieke vraagstukken in de gemeenteraad.

De juiste vraag stellen vormt de spil van de zichtbare politiek. De gemeenteraad zorgt ervoor dat een probleem en de verschillende oplossingen helder naar voren worden gebracht. Wanneer het vervolgens tot een breed gedragen beslissing komt is zij in haar opzet geslaagd.

Legitimiteit is niet slechts een zaak van het verkrijgen van een meerderheid in de gemeenteraad, maar veronderstelt dat aan de beslissing een zorgvuldige afweging ten grondslag ligt, waar de oppositie ook haar bijdrage aan heeft kunnen leveren. Beslissingen die op deze manier tot stand komen zijn zo te begrijpen door alle belanghebbenden, of zij het er nu mee eens zijn of niet. CDA Gooise Meren stelt zich uitdrukkelijk ten doel om de besluitvormingsprocessen ten dienste te stellen aan de politieke afweging.

Dat is voor haar ‘de politiek zichtbaar’ maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.