CDA in bestuur van nieuwe Haarlemmermeer

Met de installatie van het College op 10 januari 2018 heeft de nieuwe gemeente Haarlemmermeer weer een volwaardig bestuur. Het CDA is er trots op om deel uit te maken van dit bestuur. Mariette Sedee was namens het CDA lijsttrekker bij de verkiezingen en is benoemd tot wethouder Ruimtelijke Ordening & Milieu. Het CDA is zeer tevreden met de portefeuilleverdeling, het geeft volop mogelijkheden om belangrijke onderwerpen CDA groen te kleuren.

In het coalitieakkoord heeft het CDA een aantal belangrijke onderdelen vanuit het verkiezingsprogramma kunnen realiseren:

  • Park 21: Een herijking van Park21 volgt nadat de Milieu Effecten Rapportage (MER) van Park21 is afgerond.
  • Veiligheid: Haarlemmermeer krijgt meer BOA’s en de bevoegdheden worden uitgebreid zodat de politie beter kan worden ondersteund.
  • Openbare buitenruimte: de bezuiniging op het maaibeleid zijn teruggedraaid en de achterstanden op onderhoud van fiets- en voetpaden worden aangepakt. 

In de periode tot 2040 worden in Haarlemmermeer veel nieuwe woningen gebouwd. “Wij zijn er blij mee dat hierbij het principe “Eerst bewegen dan bouwen” onverkort blijft gelden. Daarbij wordt de bereikbaarheid integraal per gebied benaderd en niet langer per plan (bijvoorbeeld bij Lisserbroek en Cruquius). Haarlemmermeer gaat tegelijkertijd de eerste stappen zetten met betrekking tot de energietransitie. Het betreft één van de grote maatschappelijke opgaves van de komende jaren.

Wij zijn blij dat de agrariërs in onze gemeente beter worden betrokken bij ontwikkelingen (bijvoorbeeld Park21) en meer ruimte krijgen om te kunnen blijven ondernemen in Haarlemmermeer. Het toepassen van industriegrond mag geen risico’s opleveren voor mens en ecologie volgens het bestaand beleid. Het CDA heeft hieraan toe kunnen voegen dat dit ook het uitgangspunt geldt voor risico’s voor de voedselproductie (landbouw) en voedselconsumptie en dat moet worden voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving.

Voor de volledige inhoud van het coalitieakkoord verwijzen wij graag naar het coalitieakkoord dat kan worden nagelezen op de website van het CDA.

De komende 3 jaar zal het CDA zowel vanuit het College als vanuit de Raad zich met veel energie inzetten voor alle dorpen en wijken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.