Nieuws


In memoriam Jaap Zuurbier

18 augustus 2020 is, onverwacht, ons erelid Jaap Zuurbier overleden op 93-jarige leeftijd.

Met Jaap hebben we een erelid van de gemeente Haarlemmermeer verloren. Jaap is als gedreven en betrokken bestuurder vele malen onderscheiden. In het bijzonder noemen wij de Erespeld der Gemeente, voor zijn vele verdiensten binnen het politieke en het sociaal- culturele werk in de Haarlemmermeer. Hij heeft zich meer dan 50 jaar ingezet voor het CDA en de KVP. De betrokkenheid van Jaap was zichtbaar op alle niveaus: Zowel als gemeenteraadslid, Provinciale Statenlid en als bestuurslid is hij actief geweest in de
samenleving. In het landelijk CDA seniorenplatform en CDA seniorenplatform van Noord-Holland heeft Jaap zich ingezet voor het belang van ouderen. Zijn leven stond in het teken van de trouw, de naastenliefde, de rechtvaardigheid en bovenal de eenvoud en het zich altijd inzetten voor anderen. Ondanks al zijn werkzaamheden, hield Jaap ruimte voor andere passies: de drafsport en VVS'46. Hij heeft naar waarde van het leven genoten.Tijdens de ALV van 4 november 2020 is een minuut stilte in acht genomen om stil te staan bij dit verlies en om dankbaarheid te tonen voor de inzet van Jaap Zuurbier. Wij wensen zijn dochter Jacqueline sterkte met dit verlies.

Blij met de rechterlijke uitspraak over SyRI

Onze afdeling is blij met de uitspraak van de rechter om SyRI als opsporingssysteem te verbieden. Het systeem is ooit in het leven geroepen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om fraudezaken op te sporen. Het dient een legitiem doel, maar niet zoals het door het SZW is ingericht en uitgevoerd (zie ook nieuwsbericht).

In 2014 diende toenmalige fractievoorzitter (nu wethouder) van het CDA in Haarlemmermeer een resolutie in op het congres van 8 november in 2015. Het beriep zich -zoals deze privacycoalitie dat nu ook doet - op de universele rechten van de mens. Op het congres vond het helaas geen meerderheid. Hier volgt de verklaring die bij de resolutie werd afgegeven.

Mijn naam is Mariette Sedee, fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Haarlemmermeer en ik heb namens onze afdeling deze resolutie ingediend: Het gemankeerde recht op privacy.

Uiteraard vinden wij het opsporen van fraude belangrijk net zoals we het van belang vinden dat de solidariteit van mensen met ons opgebouwde systeem van sociale zekerheid niet wordt aangetast door misbruik 

Maar laten we nu eens kijken wat er voor wet door het parlement unaniem is aangenomen: een hamerstukje. 

Een wet die het gebruik van een systeem mogelijk maakt databestanden te koppelen die uw en mijn gegevens bevatten en ik noem ze even op: arbeidsgegevens, fiscale gegevens, onderwijsgegevens, reintegratiegegevens, pensioengegevens, identificerende gegevens, huisvestinggegevens, inburgeringsgegevens, nalevingsgegevens, schuldenlastgegevens, uitkering en toeslagengegevens, subsidiegegevens, vergunningen en ontheffingen, zorgverzekeringsgegevens, bestuurlijke maatregelen , sancties, detentiegegevens, handelsgegevens, gegevens over roerende en onroerende zaken. 

Meer gegevens bestaan er niet en de overheid mag alles maar dan ook alles verzamelen (datamining) en tegen het licht houden van zogenaamde risicoprofielen. 

Wie mogen al die gegevens verzamelen? UWV, politie, SVB, Belastingdienst, OM, gemeenten, Inspectie SZW en zij bepalen zelf het doel van opsporing, mogen dat zelf motiveren en zij mogen ook hun eigen motivering controleren op deugdelijkheid. 

Omdat de overheid een beperkte opsporingscapaciteit heeft heiligt het doel de middelen. 

Het doel van opsporen van fraude met zorgtoeslagen, huurtoeslagen door van een groep mensen heiligt het aantasten van een fundamenteel recht op privacy van ons allemaal en veronderstelt dat iedereen schuldig is. Door risicoprofilering behandel je iedere Nederlander als een verdachte. 

Een foute invoer door een ambtenaar of door jezelf is bijna niet te corrigeren in de overheidssystemen maar kan enorme consequenties hebben als je door die fout opeens voldoet aan een risicoprofiel. Het feit dat je wordt opgenomen in een register wordt je niet gemeld. 

Een overheid die zich geen enkele beperking oplegt op de te verzamelen en koppelen van gevoelige persoonlijke informatie ontwikkelt zich zo tot controle staat. 

(Ik noem naast dit alles even het rapport van Elias over de ict bij de overheid maar ook de zgn. ongelukjes met bestanden die op straat belanden.) 

Zowel het College voor bescherming van persoonsgegevens als de Raad van State zijn geschrokken van deze enorme honger naar data van de overheid en hebben een stevig advies gegeven om het aantal te verzamelen soorten gegevens te beperken. 

Naast de privacy kwestie speelt het volgende: een goedwillende overheid zou je nog al deze gegevens kunnen toevertrouwen maar de waarheid is dat onze overheid met de koppeling van al deze gegevens zonder wettelijke basis al geruime tijd heeft geoefend.

En mensen, dit is allemaal geruisloos gegaan: ik hoor niemand luid roepen dat dit echt een schande is en dat dit niet mogelijk mag zijn. Men staat erbij, vindt het wel best. 

Het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens wordt keer op keer ingeperkt en op de dag dat je zegt dat je niets te verbergen hebt geef je toe dat je niets om die bescherming geeft. 

Deze wet is de laatste van zo’n 20 wetten die onze privacy op de een of andere manier inperken in de afgelopen 12 jaar. 

Het recht op privacy is een enorm groot goed. Deze week hebben we de val van de Berlijnse Muur herdacht en de bevrijding van een Oost Duits volk waar ook alle gegevens van de mensen bij de staat bekend waren. Een goedwillende overheid, een functionerende rechtstaat is geen vanzelfsprekendheid 

Ik roep op met deze resolutie om ons als CDA te herpositioneren , ik roep op tot betere bescherming van fundamentele rechten. Ik roep op tot een fundamentele discussie in onze partij. 

Resolutie 8 november 2014


De Digitale Overheid: Dichterbij of Verderaf?

"De Digitale Overheid: Dichterbij of Verderaf? “

De vergadering stond in het teken van de digitale overheid. Heeft de digitalisering van de overheidsdiensten geleid tot een overheid die dichterbij of juist verder van ons af staat? Een onderdeel hiervan is de nieuwe omgevingswet. Vanaf 1-1-2021 moeten de gemeenten in heel Nederland klaar zijn voor de vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Wat betekent dit concreet voor de lokale gemeente? Des te meer interessant nu onze wethouder Mariette Sedee dit beleidsgebied in haar portefeuille heeft. 

Een aantal nieuwe bestuursleden zijn geïnstalleerd afgelopen ALV op 22 mei jl. en nu is ook Patrick Mesman (afkomstig uit CDA Haarlemmerliede en Spaarnwoude) officieel bevestigd door het bestuur. Samen met de leden is hierover gedebatteerd en hebben wij de prachtige historie van de Stompe Toren te horen gekregen. Afsluitend met een borrel kijken wij terug naar een enerverende ledenvergadering. Op naar de volgende. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.