11 juli 2013

UMTS masten in woonwijken

Er is onder bewoners van de Eugenie PrĂ©vinaireweg / Zichtweg in Nieuw Vennep en Toolenburg in Hoofddorp veel beroering ontstaan nadat bekend was geworden dat twee telecombedrijven in de nabijheid van hun woningen een 40 meter hoge UMTS mast wilden plaatsen. Doordat de masten midden in de woonwijk moeten komen te staan maken omwonenden zich zorgen over gezondheidsschade door straling en over negatieve effecten op het straatbeeld.                                     De huidige stand van zaken is dat beide providers hun vergunningsaanvraag hebben ingetrokken. In Toolenburg heeft een van de providers inmiddels een paar informatieavonden gehouden om voorlichting te kunnen geven en vragen van bewoners te kunnen beantwoorden.                                                                         
Een goede communicatie, die volgens gemaakte afspraken de eerste verantwoordelijkheid is van de telecomproviders, vindt het CDA van groot belang. De rol van de gemeente is vooral het beoordelen van een vergunningsaanvraag. Bij voorgenomen plaatsing in de buurt van woonwijken en/of kinderdagverblijven geldt het voorzorgsprincipe, waarbij  getoetst wordt of er sprake is van gezondheidsrisico’s gebruikmakend van de expertise van de Nationale Antenne Autoriteit. Het verkrijgen van voldoende dekking voor de toenemende mobiel diensten is weliswaar belangrijk, maar het CDA vindt dat maximaal moet worden ingezet om plaatsing in woonwijken te voorkomen en eerst andere opties te onderzoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.