01 januari 2019

Bouwen aan de toekomst

Het nieuwe college van de gemeente Heemskerk is nu al bijna een half jaar aan de slag. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de voornemens uit het coalitieprogramma ‘Heemskerk zichtbaar beter’. Met de behandeling van de begroting in de raadsvergadering van november jl. is daarvoor ook het benodigde geld gereserveerd. Een van de belangrijkste beloften van de nieuwe coalitie is om werk te maken van de woningbouw in ons dorp. Dat is belangrijk om jongeren een kans te geven op een betaalbare woning en de jongeren te behouden voor ons dorp. CDA Heemskerk was dan ook zeer verheugd dat er nieuwe ideeën voor ontwikkeling van woningen aan het Stationsplein zijn gepresenteerd in de raad. Ideeën die nu eerst met belanghebbenden in de buurt worden besproken om later dit jaar in meer definitieve vorm door de raad te worden behandeld. Als het aan CDA Heemskerk ligt worden de plannen dan ook voortvarend gerealiseerd, want plannen zijn mooi maar je kan er niet in wonen; om maar een bekende Amsterdamse wethouder te parafraseren. CDA Heemskerk verwacht nu ook snel plannen van het college voor intensivering van woningbouw aan de Velst. Ook hier kunnen wat CDA Heemskerk betreft op korte termijn tientallen woningen worden gerealiseerd. Begin 2019 komt het college met een plan voor woningbouw op ‘inbouwlocaties’ binnen de bebouwde kom; plekken die nu braak liggen of door sloop (bijvoorbeeld scholen) op afzienbare termijn voor bebouwing beschikbaar komen. Het is een goed idee die locaties te inventariseren en in een keer voor woningbouw te bestemmen. Dat vermijdt kostbare voorbereidingen en moeizame en langdurige discussies voor elk plekje dat vrijkomt. In december behandelde de raad nog een postzegelplannetje voor de Jan van Kuikweg. Hier kunnen 4 woningen komen, die de toekomstige bewoners zelf mogen ontwikkelen en laten bouwen. Goed idee vindt CDA Heemskerk. Op vragen van onze partij, verzekerde de wethouder dat er een open procedure wordt gevoerd waardoor in principe iedere Heemskerker voor dit plan in aanmerking kan komen.

CDA Heemskerk wenst alle inwoners een (op)bouwend, liefdevol en gezond 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.