03 april 2019

Een kilo participatie graag

Eén kilo participatie graag.

In tegenstelling tot jonge kaas, kan je participatie niet wegen of proeven. Toch hoor je in de gemeenteraad vaak dat de participatie ‘onvoldoende’, ‘te weinig’, of ‘niet goed’ geweest zou zijn. Ook in de raadsvergadering van 28 maart over de nieuwbouw aan de Botteracker was dit het geval. Later in de vergadering sprak de raad over de ‘leidende principes’ voor de Omgevingsvisie. Het beleidsstuk dat gaat bepalen hoe we in Heemskerk onze (ruimtelijke) ontwikkeling zien, dus ook waar bedrijvigheid komt en waar niet, waar we gaan sporten en of u vergunning krijgt om een huis te bouwen (of niet). Een belangrijk onderwerp dat best wat ‘participatie’ kan gebruiken. Want over de ontwikkeling van ons dorp heeft iedereen wel een mening toch? Opvallend was dat in de notitie over de omgevingswet wel een planning was opgenomen over de totstandkoming van de visie, maar geen planning voor de participatie bij het opstellen daarvan. Dat is vreemd. Gevraagd aan een van de criticasters van de participatie over de Botteracker of dat in deze planning niet beter moest worden uitgewerkt, reageerde hij afwijzend. Hij had er ‘vertrouwen in’! Nu is vertrouwen een goede basishouding, maar hoe beoordeel je straks of de participatie ‘goed’ was? Vooral als het resultaat van de omgevingsvisie voor jou teleurstellend is, bijvoorbeeld omdat er op het voetbalveld toch woningen komen? De kwaliteit van participatie kan alleen worden beoordeeld als je daar van te voren afspraken over maakt, vindt CDA Heemskerk. Als je de verwachtingen uitspreekt en vastlegt. Wat is het doel van de participatie? Wie mogen er participeren? Op welke wijze kan er bijgedragen worden, worden participanten slechts geïnformeerd of mogen zij meedenken, initiatief nemen of zelfs meebeslissen? Op welk moment mag je je inbreng leveren? Tenslotte; hoe verhoudt de participatie zich tot de wettelijke procedures, waarbij belanghebbenden hun zienswijzen mogen geven of bezwaar mogen maken? Belangrijke vragen die je vooraf moet beantwoorden om achteraf teleurstelling te voorkomen. Gelukkig was de wethouder dit met CDA Heemskerk eens, en beloofde hij met een uitwerking te komen waarin ook ‘de participatie’ was opgenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.