21 mei 2019

Europese verkiezingen

Europese verkiezingen? stem Daan!

CDA-Heemskerk en CDA-Beverwijk organiseerden afgelopen week samen een discussieavond met zo’n 40 deelnemers over Europa, i.v.m. de aanstaande verkiezingen voor het Europese Parlement. Aanwezig was ook Daan Versteeg, de Noord-Hollandse nummer 7 op de CDA-kieslijst. De avond begon met dat een heel aantal aanwezigen hun persoonlijke ervaringen, positief of minder positief, met Europa vertelden. Dat leverde mooi beeld op, zoals: het verschil tussen reizen vroeger – nog met grenscontroles! - en nu, ervaringen met Poolse arbeidskrachten, samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en regelgeving rond energie(belasting). Daan Versteeg gaf daarop als zijn mening dat Nederlanders momenteel veel (Europese) dingen voor lief nemen die goed gaan, maar dat de uitwassen helaas het beeld over de EU bepalen. Bijvoorbeeld: het zinloze op-en-neer reizen tussen Brussel en Straatsburg (kosten: 200 miljoen euro per jaar!), het declaratiegedrag van bepaalde parlementsleden en dat er een neiging is dingen uit handen te geven aan Brussel, als er iets niet goed gaat, zoals er bijv. nu gesproken wordt over een Europees leger, waar hij erg tegen is. Hij gaf ook aan dat dit soort dingen de roep om een BREXIT en NEXIT aanwakkeren, maar dat, als dit zou gebeuren, alleen China en Rusland hier profijt van hebben! Dit is dus niet de weg, maar wat dan wel? Al pratend kwamen in de loop van de avond hiervoor vooral twee hoofdlijnen naar voren voor de aanwezigen: 1) samen werken aan een veilig Europa: dus soepeler en slagvaardiger samenwerking organiseren van politie, leger en veiligheidsdiensten van de landen, zonder meer macht aan Brussel over te dragen. Een veilig Nederland begint daarbij met harde buitengrenzen. 2) Europa nadrukkelijk neerzetten als een gemeenschap van waarden, zoals: geloof in democratie en vrijheid van meningsuiting. Daarbij past een duidelijk standpunt tegen de beperkingen hiervan in Hongarije en Polen: het moet voor de andere landen een keer ophouden dit te tolereren! En wat het geld van de EU betreft: geen verspilling meer met maandelijkse verhuizingen naar Straatsburg en met peperdure tolken (kosten 1.500 miljoen euro per jaar), omdat iedereen het recht heeft in elke Europese taal te spreken!!!). In de overtuiging dat het CDA – met kandidaten als Daan Versteeg - werkt aan een Veilig en Waarde(n)vol Europa, werd er tijdens de borrel vervolgens nog stevig doorgepraat over de te verwachten verkiezingsuitslag op 23 mei…

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.