25 november 2018

Heel Heemskerk profiteert

Heel Heemskerk profiteert

Onze gemeente Heemskerk staat er financieel goed voor en CDA-Heemskerk wil dat iedereen daarvan mee kan profiteren. Dat was onze belangrijkste insteek bij de behandeling van de begroting voor de komende jaren. Samen met onze coalitiepartners hebben we een half jaar geleden een mooi coalitieakkoord gesloten en via de begroting moet dat ook gerealiseerd worden in deze raadsperiode. Onze fractie is blij dat er in de begroting heel veel aandacht is voor jonge mensen in Heemskerk en in het bijzonder voor de kwetsbaren. “Jeugd” is misschien wel het meest voorkomende woord in de begroting. Ook de burger- en clientparticipatie in het sociaal domein en de bouw van woningen zijn belangrijke thema’s in de begroting. Om de begroting nog verder te versterken deed CDA-Heemskerk een aantal aanvullende voorstellen. Ik noem de twee belangrijkste: Voor mantelzorgers willen we dat de waardering voor mantelzorgers ook financieel tot uitdrukking komt, zoals dat jaren terug het geval was. En om de sport- en cultuurpas van ons verkiezingsprogramma te kunnen realiseren, hebben we een amendement ingediend om de kosten ervan in de begroting op te nemen. Hetzelfde geldt trouwens voor de kosten van de “buurtbus” die de VVD heeft voorgesteld, een initiatief dat we graag ondersteunen. Het amendement is gezamenlijk ingediend door de vier coalitiepartijen CDA, VVD, Heemskerk Lokaal en D’66. De architect van het amendement was ons steunfractielid Jur Kratzschmar. Zonder hem zou dit belangrijke document er niet zijn geweest! Dit onderstreept nog maar eens hoe belangrijk de steunfractieleden voor ons zijn, ook al opereren ze wat meer in de schaduw. Dat geldt in dezelfde mate voor Jan Vogelzang, die ons mede vertegenwoordigt in de commissie Ruimte-Wonen-Duurzaamheid. (Daar zullen we een volgend stukje over schrijven.) Heemkerk wordt zichtbaar beter en CDA-Heemskerk ziet erop toe dat álle Heemskerkers daarvan profiteren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.