21 december 2016

Herinnering aan oud-fractievoorzitter Lydia Booy

Zonder twijfel zal het - toch nog plotselinge - overlijden van Lydia bij veel CDA-(st)ers droefheid, maar ook mooie herinneringen oproepen. Aan die blijvende aandacht heeft ze zelf veel gedaan tijdens haar 12-jarig raadslidmaatschap. In 1986 werd ze als een van de zeven CDA-raadsleden gekozen; het was het eerste (en enige?) jaar, dat het CDA NIET in B&W was opgenomen. In een extra CDA-Actueel-uitgave van februari 1986 introduceert Lydia zichzelf; de kop van het artikel luidt: "Politiek........voor wie eigenlijk?". Het is boeiend te lezen hoe zij haar start ervaart: “Op deze vraag worden door allerlei mensen verschillende antwoorden  gegeven,  bijvoorbeeld: politiek is voor de hoge heren in Den Haag; politiek is een zaak voor mannen; politiek, daar moet je verstand van hebben; politiek, daar zit een luchtje aan. En zo zijn er nog wel een paar reacties méér te bedenken. Wat veel mensen vergeten, is dat iedereen dagelijks met politiek te maken heeft en ook op eigen terrein politiek bedrijft. Woningbouw, wel of niet een bushalte voor uw huis....., alles gaat via de politiek. En dat is wat met name de gemeentepolitiek zo interessant maakt. Het gaat om de belangen van mensen en de afweging van wat wel of niet moet gebeuren. Dat is ook mijn motivatie om mij te willen inzetten voor de Heemskerkse politiek."

Drie raadsperiodes lang - van 1986 tot 1998 - heeft Lydia haar taak als gemeenteraadslid waargemaakt, op haar eigen wijze: gedegen en ontvankelijk voor opmerkingen, welke haar standpunt corrigeerden of aanvulden. Zowel in haar eerste zittingsperiode - zonder een CDA-vertegenwoordiging in B&W - als in de twee volgende periodes werd haar inzet gewaardeerd en beloond. Haar inbreng was onderbouwd, het werd met bezieling gebracht en was voor een belangrijk deel ook gebaseerd op de vele contacten, welke zij in de gemeenschap van Heemskerk had. Het politieke werk was in haar ouderlijke milieu niet vreemd: haar broer Piet Bukman was lid van de Ministerraad en heeft vele malen Heemskerk bezocht. Ook zulke contacten kunnen een bijdrage leveren voor het bereiken van gewenste doelen.

Lydia is 95 geworden; het laatste deel van haar leven heeft zij in Beverwijk doorgebracht; haar liefde voor Heemskerk heeft daaronder niet geleden. Ze hield ook daar een aantal contacten aan. Niet gemakkelijk zal Heemskerk deze vrouw vergeten en het plaatselijke CDA kan trots zijn op zulk een betrokken raadslid. Moge zij rusten in vrede.

Ton van Herpen

PS; Lydia Booy, als lid van het gemeentebestuur, staat op foto de 2e rij, derde van links.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.