30 mei 2018

Mordicus tegen Golfbaanvariant

niet goed afgewogen

CDA Heemskerk is verontrust dat de Statenfracties in de provincie mevrouw Post dreigen te volgen in een niet goed afgewogen keuze voor de aansluiting van de A8 op de A9 door middel van de zogenaamde Golfbaanvariant. Hiermee wordt volstrekt voorbij gegaan aan de (gezondheids-)belangen van de inwoners van de Broekpolder. CDA Heemskerk is op dit moment druk bezig de Statenfracties op andere gedachten te brengen. Daarnaast wil het nieuwe college met CDA (zie ook interview met wethouder Frowijn in het NHD van 31 mei) zelf een studie doen naar de landschappelijke inpassing van de Heemskerk variant. In de Heemskerkvariant van de aansluiting ervaren de inwoners van de Broekpolder nauwelijks overlast van de nieuwe snelwegverbinding. Met de eigen studie in de hand staan de IJmondgemeenten sterker tegen de provincie mocht deze toch de Broekpoldervariant doorzetten. Het standpunt van CDA Heemskerk wordt gedeeld door de CDA fractie in Beverwijk. Ook alle andere fracties in beide gemeenten zijn tegen de Golfbaanvariant.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.