25 november 2018

Nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van CDA Heemskerk is Aalt Bruinekool gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt in deze functie Kees van Montfort op, die op eigen verzoek na vier jaar de voorzittershamer heeft neergelegd. Bruinekool wil zich als afdelingsvoorzitter met name inzetten voor een goede samenwerking met de CDA-afdelingen van de gemeenten in de regio en voor het nadrukkelijk betrekken van de CDA-leden en -sympathisanten bij het werk van CDA Heemskerk. Tijdens de algemene ledenvergadering werd verder onder meer gesproken over CDA-programma's en kandidatenlijsten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap van 20 maart volgend jaar. Het CDA-bestuur bestaat in Heemskerk verder uit de volgende personen: Leo Portegies, Frits Brouwer, Jorrit Jaasma (namens de CDA-jongeren), Vincent Noom en Gerald Louwerse.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.