24 december 2018

Tolweg gesloten; verkeer omgeleid

Tolweg afgesloten

Vanaf 7 januari 2019 is de Tolweg in Heemskerk voor één jaar afgesloten. De weg wordt verlegd, krijgt twee gescheiden rijbanen en ook de kabels en leidingen onder de weg worden vernieuwd. Al met al een hele operatie, die nauw verband houdt met de vernieuwing van de flats van WoonopMaat aan de Debora Bakelaan.

In de raad wilde Jan Schouw van CDA Heemskerk, van de wethouder weten of alles wel goed was voorbereid. De Tolweg is immers een belangrijke ontsluitingsweg voor het centrum en oostelijk Heemskerk, inclusief de Broekpolder. Wethouder Gaatze de Vries (VVD) kon geen garanties geven dat er geen verkeershinder zou optreden. Wel heeft de gemeente er alles aan gedaan om de verkeerhinder zo goed mogelijk te beperken. Forensen uit de Broekpolder wordt geadviseerd de afslag in Beverwijk te nemen en via het terrein van de Bazaar de wijk in te rijden. Ook een prima route voor verkeer vanaf de A9 richting Heemskerk overigens, maar dan via de Laan der Nederlanden, en de Beneluxlaan. Des ondanks wordt veel extra drukte op, met name, de Baandert en de Jan van Kuikweg verwacht.

De gemeente zal de verkeersbewegingen nauwlettend volgen beloofde de wethouder aan CDA Heemskerk en de rest van de raad. Op dit moment heeft de wethouder geen alternatieven achter de hand voor het geval de verkeerssituatie toch te nijpend wordt.

Ook op sociale media wordt druk gesproken over de aanstaande afsluiting. Vooral bewoners van de Broekpolder maken zich zorgen over de doorstroming naar de A9 voor de forenzen in deze wijk. Het aanleggen van een (nood)weg aan de Waddenlaan naar de Communicatieweg is een veel gehoorde suggestie. 

CDA Heemskerk gaat de verkeersontwikkeling nauwlettend volgen. Het kan evengoed geweldig meevallen, zoals ook bij de renovatie van de Velsertunnel het geval was. Maar mochten er toch nijpende problemen ontstaan, vragen wij de wethouder uiteraard om extra maatregelen.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.