Een Plek onder de zon

Heemskerk is een geweldige plek om te wonen. Goede voorzieningen, sociale gemeente, dicht bij Randstad en strand, dicht bij de natuur. Goed de wind waait vaak iets harder en vaker dan gemiddeld in Nederland, maar dat geldt ook voor het aantal zonuren! Zo'n plek gun je iedereen, maar zeker je (klein)kinderen. Om te zorgen dat ook toekomstige generaties in het dorp kunnen wonen worden jaarlijks 100 woningen gebouwd. Uiteraard zijn deze woningen gasloos, met zonnepanelen, minimaal energieneutraal, maar liever leveren ze energie op. Energie die bijvoorbeeld wordt opgeslagen in een 'buurtbatterij' en daardoor op een ander moment gebruikt kan worden.

Ons dorp

Heemskerk werk graag en intensief samen met zijn buurgemeenten, bijvoorbeeld om betaalbare voorzieningen voor de inwoners mogelijk te maken. CDA Heemskerk bewaakt de menselijke maat van de samenleving en het bestuur. Groter is zeker niet altijd beter. 'Bestuurskracht' heeft niet altijd te maken met de grote van de gemeente. Samenlevingsontwikkeling begint bij de jeugd. Daarom is het van belang dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport en cultuuractiviteiten. Activiteiten waar zij andere ontmoeten en vaak levenslange vriendschappen ontstaan. Nieuwkomers worden gestimuleerd snel een zelfstandige rol in onze samenleving te bereiken.  

Behoud het goede 

CDA Heemskerk is een vooruitstrevende partij, of het nu gaat om huisvesting, de energietransitie of bijvoorbeeld het jeugdbeleid binnen de gemeente. We hebben niet alleen oog voor het nieuwe, maar een grote waardering voor het goede. Dat wil CDA Heemskerk niet kwijtraken, maar behouden. Denk bijvoorbeeld aan de goede financiële positie van de gemeente Heemskerk, de historische panden wegen en landschappen, het tuindersgebied of het gezellig centrum van het dorp. CDA Heemskerk is mordicus tegen de aansluiting van de A8 op de A9 met de 'Golfbaanvariant'. Het woonklimaat in de Broekpolder kan hiermee niet worden belast.

Blik op de Toekomst

Politieke partijen moeten vooruitzien, kansen herkennen en benutten. Zo staat CDA Heemskerk voor een sterke positie in de Amsterdamse regio, versnelling van de energietransitie van fossiele brandstof naar co2 neutrale energie, voor goede openbaar vervoersverbindingen in de regio en voldoende en betaalbare woningen voor jonge mensen en toekomstige generaties.

Samen in Veiligheid 

Veiligheid kent vele verschijningsvormen zoals bestrijding van zware criminaliteit maar ook de veilige verkeerssituaties. Veiligheid is voor CDA Heemskerk prioriteit. Kennis van mensen, straten en buurten is voorwaarde voor de waarborging van een goed veiligheidsniveau. Onze prioriteit ligt daarom bij voldoende wijkagenten die hun buurt en bewoners goed kennen. Veiligheid is niet een taak van de overheid alleen, goed samenwerking met de inwoners is onmisbaar. De jeugd wordt door deelname aan sport- en cultuuractiviteiten in een positieve ontwikkeling gestimuleerd. Verkooppunten van drugs worden in Heemskerk niet toegestaan.

Daar zit muziek in!

Heemskerk is een gezellig dorp met een levendig centrum en goede faciliteiten voor sport en cultuur. In het gemeentehuis wordt niet alleen vergaderd, het is een huis voor alle inwoners. Je leent en leest er boeken, krijgt er muziekles, je leest er een weekblad en gaat naar een voorstelling. In het gemeentehuis is ook één ouderen informatiepunt, waar kennis over wonen en zorg is gebundeld en aanvragen worden besproken en geregeld. 

Wie leert weet wel

Ontplooiing staat niet voor niets aan de top van de behoeftepiramide van Maslow. Het de kern van ons bestaan. Heemskerk geeft zijn burgers de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Een plek om te studeren, een cursus internetgebruik voor ouderen en jongeren, muzieklessen, sporten? Het is mogelijk in Heemskerk en voor iedereen bereikbaar. Aan de slag! Er ligt een toekomst voor je open.

Alles draait om de eenvoud.

In Nederland zijn we goed in het maken van ingewikkelde regelingen. Allemaal voor goede doelen, maar o zo gedetailleerd. Ingewikkelde procedures en zware uitvoeringsorganen. Toch komt het niet zelden voor dat de werkelijke doelgroep wordt gemist, omdat mensen niet op de hoogte zijn van alle regelingen. Gun alle jongeren een sport of culturele activiteit en geen ouder hoeft een beroep te doen op de bijzondere bijstand. Bezorg ouderen periodiek een gezellige middag waarop ze contacten kunnen leggen en onderhouden en bedenk geen regelingen voor "sociale activering". Alles draait om de eenvoud vindt het CDA.

Het CDA is een voorspelbare partij die haar standpunten bepaalt aan de hand van principes. Principes die wij met succes hanteerde in het verleden (laat Lubbers zijn karwei afmaken), voor problemen van vandaag (ouderenzorg bijvoorbeeld) en voor de uitdagingen van de toekomst zoals ontplooiingsmogelijkheden voor onze (klein)kinderen. CDA Heemskerk GOED VOOR MEKAAR.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.