23 juli 2019

3, 2, 1.. en alweer bijna rood

Naar aanleiding van klachten en vragen van ouderen in het stationsgebied die van en naar Middenwaard gaan. Hebben wij als CDA een klein onderzoek gedaan naar de oversteektijden van de oversteken op het Westtangent ter hoogte kruising Zuidtangent.

De oversteektijd is 3 sec per over te steken rijbaan excl tussenstukken (rustpunten tussen de rijbanen) als men met een snelheid van 4,6 km per uur oversteekt. Dit is redelijk snel en veel gehandicapten en ouderen redden dit niet. Daarbij gaat het autoverkeer redelijk snel al rijden nadat het voetgangerslicht op rood gaat. Dit is niet prettig voor degene die oversteekt.

Dit lijkt ons niet echt gehandicapten en senior vriendelijk. Andere oversteektijden in Heerhhugowaard lijken langer te duren n.l. 4 sec per rijbaan.

Vraag: Is de wethouder op de hoogte van deze zorgen aangaande de oversteektijden? Er zijn hier al eerder een klachten over geweest. En als er meer woningen worden gebouwd in het stationsgebied zal dit probleem zich vaker gaan voordoen!

Antwoord: De klachten van oudere voetgangers mbt tekort oversteektijd over de Westtangent bij de kruising Zuidtangent is ons zeer bekend. We geven er telkens weer zorgvuldig aandacht aan. Naar aanleiding van meldingen is er ter plaatse al met diverse senioren "de oversteek gedaan" en uitleg gegeven. Steeds bleek dat er voldoende oversteektijd was, ook bij rollatorgebruikers.

Vraag: Is er rekening gehouden met het afstellen van de oversteektijd per rijbaan met de reactietijd. Deze is al gauw 2 seconden alvorens men oversteekt? En dan gaat het met name voor ouderen, kinderen en gehandicapten?

Antwoord: Beleving van de voetganger en werking van het voetgangerslicht De oversteek over de Westtangent is vier plus twee rijbanen breed waardoor je veel asfalt voor je ziet om over te steken. Dat geeft vooral bij langzame voetganger stress: niet snel uit de voeten kunnen met ronkende motoren vlak naast je. "Stel je voor dat ik de overkant niet op tijd haal" is een vaak uitgesproken gedachte. Als dan ook nog eens, als je nog maar net met de oversteek begonnen bent, het voetgangerslicht op groenknipperen gaat en snel daarna op rood, loopt de stress nog hoger op. "Ik krijg al rood en ben nog lang niet aan de overkant" hoor je dan zeggen. Het stoplicht voor de rijbaan of het fietspad werkt anders dan bij een fiets of auto omdat het verkeerslicht hier aan het begin van de oversteek staat en bij een voetganger aan het eind van de oversteek.

Het voetgangerslicht is echter slechts bedoeld voor de voetganger die nog moet BEGINNEN aan de oversteek, net als bij rijbaan of fietspad. Dit is het eerste te onderscheiden feit. Als de voetganger groen krijgt en start met de oversteek blijft hij het stoplicht vóór zich gedurende de gehele oversteek zien. Na enkele meters gelopen te hebben gaat het voetgangerslicht naar groenknipperen en twee stappen verder naar rood. Een langzame voetganger loopt dan pas ongeveer op de tweede rijbaan, moet nog drie rijbanen oversteken, en ervaart stress. Echter het voetgangerslicht is niet bedoeld voor de overstekende voetganger maar slechts voor voetgangers die nog aan de oversteek moeten beginnen. Ook al wordt tijdens de oversteek het voetgangerslicht rood, je kan rustig de oversteek afmaken. Ook de langzame voetganger. Het voetgangerslicht staat er dus alléén voor de voetganger die aan de oversteek begint. Als je al aan het oversteken bent, kan je het voetgangerslicht negeren. Als het voetgangerslicht naar groenknipperen gaat is dat het teken voor een langzame voetganger dat hij/zij tekort tijd heeft om aan de oversteek te beginnen.
Een snelle voetganger heeft bij groenknipperen wel voldoende tijd. De snelle voetganger komt pas tijd tekort als hij bij rood licht aan de oversteek begint. Als we dit aan langzame voetgangers ter plaatse uitleggen, en we slagen er tijdens de oversteek in het voetgangerslicht en de ronkende motoren te negeren, dan blijkt in bijna alle gevallen dat er voldoende tijd is de gehele oversteek te doen.
Ook zorgt bewustwording ervoor dat de stress verdwijnt.

Neemt niet weg dat we bij deze drukke oversteek de langzame voetganger vragen alert te zijn als het voetgangerslicht op groen gaat en geen tijd te verspillen. Toch kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat iemand zó traag is dat het conflicterende verkeer groen krijgt voordat de voetganger aan de overkant is. De meeste automobilisten zullen daar echter netjes op anticiperen. Als dit vaker voorkomt, zullen we vanzelfsprekend overwegen de oversteektijd voor voetgangers nog verder te verruimen. Kan de oversteektijd van de voetgangers op deze kruising niet wat ruimer afgesteld worden? Dilemma is dat dan de auto's vaker en langer staan te wachten voor een leeg kruispunt. Dit veroorzaakt irritatie, roodlichtnegatie en langere files, vooral in de spits. Het gemeentebeleid is er op gericht dat de maximale tijd die een verkeersdeelnemer bij verkeerslichten moet wachten onder de 90 seconden blijft.

Vraag: Weet de wethouder dat er voor dit soort situaties een speciale knop aan de verkeerslichten toegevoegd kan worden? Dit houdt in dat als men deze drukknop minimaal drie seconden ingedrukt houdt, het licht langer groen licht blijft, ongeveer de dubbele tijd. Het indrukken moet wel gebeuren voordat het voetgangerslicht groen wordt. Met name ouderen en gehandicapten, maar bijvoorbeeld ook groepen schoolkinderen hebben hierdoor meer tijd om over te steken.'

Antwoord: De wethouder is op de hoogte van het feit dat dit soort knoppen bestaan.

Vraag: Is dit al eens overwogen om deze knop bij de oversteekplaatsen zoals bij het Westtangent te plaatsen? Zo ja, waarom zijn ze niet geplaatst? Zo nee, waarom is hier niet aan gedacht?

Antwoord: We kennen de mogelijkheid om bij het langer indrukken van de drukknop een langere oversteektijd te geven.

Er zijn vier redenen te noemen dat dit nog niet toegepast wordt in Heerhugowaard:

  1. De eerste reden is dat de oversteektijd ook nu al voldoende is voor mensen die slecht ter been zijn.
  2. De tweede reden is dat ook snelle voetgangers 3 seconden kunnen (en waarschijnlijk ook zullen) drukken waardoor het overige verkeer lange tijd voor niets staat te wachten.Dit leidt tot irritatie, roodlichtnegatie met toename van ongevallen, en een significante toename van klachten.
  3. De derde reden is dat het gemeentebeleid er op gericht is dat de verkeersdeelnemer niet langer dan 90 seconden bij een verkeerslicht hoeft te wachten.Bij de kruising Westtangent-Zuidtangent staat dat beleid nu al onder druk. Bij nog langere oversteektijden overschrijden we waarschijnlijk het geduld van de overige weggebruikers.Ook dit leidt tot een toename van klachten.
  4. Een vierde reden is dat er geen eenduidig beleid in Nederland is voor drukknoppen met meerdere functies. Dit moet dus ruim en herhaaldelijk gecommuniceerd worden. Bijvoorbeeld in Langedijk wordt bij lang indrukken van de drukknop de rateltikker actief voor slechtzienden. Dit leidt weer tot geluidsklachten van omwonenden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.