15 januari 2018

ALV woensdag 17 Januari 2018

Beste leden, 
 
Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van het CDA, afdeling Heerhugowaard. U bent, woensdag 17 januari 2017, vanaf 19:45 uur van harte welkom om alvast een kopje koffie of thee te drinken. De Algemene Ledenvergadering vangt aan om 20:00 uur.

In deze Algemene Ledenvergadering wordt het verkiezingsprogramma vast gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Het bestuur rekent op uw komst voor deze belangrijke ledenvergadering.

Namens het bestuur van het CDA, afdeling Heerhugowaard

G. (Gido) Schouten, voorzitter
mr. S.R. (Roman) van der Boom, secretaris

Inloop        19:45 uur 
Aanvang    20:00 uur
Eind           22:00 uur


Locatie:
De Brink
Middenweg 168

Agenda

  1. Opening en mededeling
  2. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 27 november 2017 Download hier het Verslag ALV 27-11-2017
  3. Presentatie Verkiezingsprogramma 2018-2022 (De leden van het CDA, afdeling Heerhugowaard zijn bevoegd om schriftelijk (door beantwoording op deze e-mail) amendementen in te dienen. De secretaris ontvangt daarom uiterlijk vóór 14 januari 2018amendementen) Download hier het Verkiezingsprogramma: Voor nu en de toekomst 2018 2022
  4. Vaststellen Verkiezingsprogramma 2018-2022
  5. Rondvraag en sluiting, daarna napraten aan de bar met een drankje, aangeboden door het bestuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.