04 november 2019

Begrotingsraad 4 november 2019 inbreng van CDA

Het CDA bedankt alle ambtenaren voor het vele werk wat weer verzet is , het college voor al het werk dat u voor de gemeenschap doet. En op een voortreffelijke manier, wij halen een paar punten aan die voor ons belangrijk zijn. Goede dienstverlening is voor ons van groot belang, voldoende gemotiveerd personeel en een goede samenwerking met de voorbereidingen op de fusie met Langedijk. Toon leiderschap en lef! Naast de digitale mogelijkheden willen wij de loketdienst behouden, omdat we zien hoeveel laaggeletterdheid er is. Of mensen moeite hebben met het vakjargon van de ambtenaren. De democratie is voor CDA heel belangrijk, je moet het versterken door meer samenwerking met ambtenaren en inwoners en raadsleden. in deze driehoek versterken wij de samenwerking. Regionale samenwerking veel verder uitwerken zodat Heerhugowaard een sterke scharnierfunctie krijgt tussen de 3 regio’s Kennemerland, West Friesland en de Noordkop. Voor het CDA is de sociale veiligheid van groot belang, overlast in openbare ruimte, maatschappelijke onrust, niet begrepen gedrag van jeugdigen en volwassenen, woonfraude, ondermijnende criminaliteit kan niet. Samenwerking in verbinding is cruciaal, CDA wil hier meer op aansturen. Het CDA stimuleert de regionale samenwerking op economisch gebied en de city marketing, de circulaire economie en het verder verduurzamen van bedrijven. Wij kijken uit naar de Groen Visie, belangrijk om meer samenhang te zien met de verschillende domeinen. Groen staat voor natuur en vernieuwing, weerspiegelt vrede en harmonie. Het creëert optimisme en biedt vertrouwen. De financiële overzichten laten een positief resultaat zien, waarvoor onze dank. Dit vormt een stabiele basis voor het komend jaar waarin nog volop uitdagingen liggen. Dank aan de wethouder van financiën. Het sociaal domein moet met nog veel betere inzet op effectieve , betaalbare en toekomstbestendige zorg en hulp en ondersteuning gestimuleerd worden. Niet als verdienmodel maar omzien naar elkaar met een faciliterend leiderschaps model waarin de woorden bezieling, vertrouwen, ruimte en visionaliteit tot stand komen. Laten we de betrokken burger als uitgangspunt nemen. We zorgen voor ons gezin, we onderhouden relaties met vrienden, buren en collega’s, we dragen ons steentje bij via werk of vrijwilligerswerk en zijn actief in verenigingen, bij kerken of buurten. We hebben plicht om rekening met elkaar te houden en zorg te dragen voor de zwakkere. Dit besef gaat over normen en waarden. Het idee van wederkerigheid, dat we elkaar nodig hebben om echt iets voor elkaar te krijgen en om die reden een verantwoordelijkheid voor elkaar te hebben, is het fundament van onze samenleving. Maar het is ook de intrinsieke behoefte aan gemeenschapszin, die juist nu veel wordt gemist. Het herstel van burgerschap en gemeenschapszin vraagt echt om een andere manier van denken: vraag niet wat je gemeente voor jou kan doen, maar wat jij voor de gemeente kan doen. Echte vrijheid is niet doen wat je zelf wilt, maar de vrijheid om te kunnen kiezen het goede te doen voor de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.