Copyricht Richard Rood
16 juli 2018

Bestuurders moeten lef en leiderschap tonen!

Hier staan wij dan in het huis van de gemeente en met de voeten in de klei.

Met een prachtige raadsagenda en een mooie kaderbrief.
Bedankt u allen en alle ambtenaren die ons zo goed ondersteunt hebben.
Lokale bestuurders moeten lef en leiderschap tonen, je kunt dit zien als een ongeschreven afspraak over solidariteit, over het delen van sociale risico’s.
Er vindt uitruil plaats van rechten en plichten en verantwoordelijkheden.
Het sociaal contract tussen overheid en burgers.

Terugkijkend op het afgelopen jaar:
Het ontschotten van het sociaal domein, jeugdzorg,wmo en participatie ( eigenaarschap)
daar komt een nieuwe poot bij SAMENLEVEN.
Lokale bestuurders moeten lef en leiderschap tonen.
Een prachtige woonvisie is er ontwikkeld waar we nog jaren mee voort kunnen.
Wonen is belangrijk, daar waar je veilig en vertrouwt bent kom je tot het goede leven.
Verbeteren van kinderen in armoede en het aanpassen van de Huigenpas.
Voorbereidingen en besluiten voor de tunnel, natuurlijk deze had er al jaren eerder moeten zijn. Zeker voor de veiligheid. De bouw van het hertenkamp, en de nieuwbouw van het Huygenscollege. Scholen en een gezonde omgeving zijn van levensbelang voor onze jeugd.

Heerhugowaard is een gezonde financiële gemeente.
Toen volgde de verkiezingen, we gaan voor vernieuwing en onze lokale bestuurders tonen lef en leiderschap.
Met 8 partijen hebben we de raadsagenda gemaakt, ons werd gevraagd wat zal een breekpunt zijn in de onderhandelingen? Zodra er moet bezuinigd worden op jeugd, zullen wij stoppen. De jeugd is onze toekomst
Uiteindelijk is het een mooi proces geweest .
Wat is het mooi om te werken naar democratisch vernieuwing  samen met inwoners maatschappelijke organisaties en lokaal bestuur. Zorg wel dat de politiek in de raadszaal blijft.
Dialoog tafels met vragen als wat voor verzorgingsgemeente willen wij zijn?
Hoe gaan we om met mensen met een beperking, of psychische aandoeningen?
Wie willen we meer kansen geven?

Vorige week lazen we in de stadskrant de verschillende partijen, ik licht hier enkele uit, de HOP opende met alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Al jaren lang de slogan van CDA, mooi voor de erkenning.
Goed om te zien dat wij elkaar daarin versterken. En dan de VVD, vorige week een motie van treurnis ingebracht en vertaald op de sociaal media, dat het vooral om mensen gaat.
Ook voor ons heel belangrijk!

De kracht van verbondenheid in een netwerk samenleving.

Nu kijken naar de toekomst: lokale bestuurders moeten lef en leiderschap tonen!
1 van de belangrijkste punten is de lange termijn visie, het is belangrijk om als college en raad duidelijk te zijn hoe de gemeente er in 2030 uitziet.
Neem bv. Het glasvezel, hoe belangrijk is het dat mensen geïnformeerd worden en dat alle communicatie op termijn via die glasvezel gaat.
Het oplossen van de file’s en het verbeteren van de mobiliteit.
Let op de Oosttangent en de N242.
Gewoon met de fiets naar school, in gesprek gaan over deze trend.
Hofjes anno nu, meer senioren woningen.
Rentmeesterschap, wij willen ons dorp doorgeven aan onze kinderen.
Afgelopen week hoorde ik een boer uit Groningen die zijn hele bedrijf kapot ziet gaan door de gaswinning, hij riep waar zijn jullie Nederlanders, laat ons niet in de kou staan.
Verantwoordelijkheid nemen voor de meest kwetsbare groepen.
Armoede bestrijding, werkloosheid, chronisch zieken.
De afstand tussen arm en rijk klein houden.
Dit vraagt om lef en leiderschap.
Voor ons heel belangrijk de aanpak van jeugd en het stimuleren om jongeren uit een uitkering te houden, aanpakken van jeugdwerkloosheid, grote inzet op training, scholing en werkervaringsplaatsen.
Jongeren moeten kunnen rekenen op passende zorg, en preventieve aanpak.

Vorige week zag ik een interview met Bas Heijne, die vertelde:
De mensen smachten naar gemeenschap !Dit doet mij denken aan wat er de afgelopen maanden is gebeurt in de Noord.

Dit is een ander onderdeel van mijn vrijwilligerswerk. De jeugd in de Noord.
Heel veel jongeren zijn actief overal en in de Noord dus ook.
Er is een groep van 25 jongeren ontstaan die willen  voor meer verdieping, ze moeten al zoveel en dat geeft stress, en daar wordt je niet gelukkig van.
De groep is ondersteunt en ze hebben meer ruimte gekregen.
Dit heeft er toe geleidt dat zij thema avonden organiseren waarbij maatschappelijke punten worden besproken en er worden sprekers uitgenodigd.
Dit gaat niet voor niets, en dus bedachten zij een verdien model en zijn  ze begonnen met het brouwen van bier. Virgilius bier, het bier om te delen! 1300 flessen waren ze in 6 weken kwijt.
Het CDA vind dit een prachtig initiatief en daarom willen we jullie allen een fles bier om te delen mee geven. De kracht van het delen vergroot je kennis en maakt ons bestuurders met lef en leiderschap.

In onze wereld geven mensen op allerlei manieren vorm aan hun onderlinge betrokkenheid. Overal zijn mensen actief om de wereld of de buurt beter en socialer te maken. Ze nemen verantwoordelijkheid, zetten hun talenten in, gaan samen et anderen aan de slag. Hebben we daar voldoende oog voor!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.