28 april 2020

Brief van de fractievoorzitter

Een bizarre tijd!

Beste leden,

Afgelopen maart zouden wij elkaar tegenkomen op de gezamenlijke ledenvergadering van het CDA. Helaas moest dit worden afgezegd door een virus. Via deze brief willen wij u nu graag informeren over het reilen en zeilen van het CDA.

Het afgelopen jaar hebben wij het druk gehad met de fusie van Langedijk en Heerhugowaard. De fusiegesprekken zijn net voorbij, het voorstel ligt bij de provincie. Als CDA hebben wij daarnaast doelen gesteld waar wij ons het komend jaar voor willen inzetten: meer woningbouw voor alle generaties, schulden en armoede en meer aandacht en erkenning voor de vrijwilligers.

En toen kwam daar het coronavirus, een pandemie, waardoor gewoon menselijk contact ineens gevaarlijk werd. De mensen moesten massaal thuiswerken, alleen essentiële diensten draaiden nog door. Er kwam grote druk te staan op de ziekenhuizen, met name de IC en al het zorgend en verplegend personeel, de artsen en het RIVM. Spanning steeg met de dag, kunnen we dit aan.

Nu ik dit schrijf hebben we net de persconferentie van Premier Rutte en dhr. van Dissel gehad. We lijken over het hoogtepunt heen te zijn en dat komt door de inzet van ons allemaal, maar het gaat nog veel meer van ons allen vragen. Kinderen mogen na de meivakantie weer deels naar de basisschool en kinderdagverblijven. Sporten voor de jongeren mag ook, maar geen competitie.

We moeten alert blijven, omzien naar elkaar, zorg dragen voor eenzame mensen, zorg voor de ondernemers die hun werk bij hun handen af zien brokkelen, mensen die hun banen kwijt zijn, ZZP’ers. De overheid zal alles op alles zetten om financiële ondersteuning te bieden. Wij moeten allen volhouden om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is een heftige periode die we nu doormaken en waarin we allen naar elkaar om moeten zien.

In deze tijden zien we ook hele mooie initiatieven ontstaan vanuit de samenleving. Dat geeft ons hoop, dat geeft ons gemeenschapszin en burgerschap. Zij zijn het cement van de samenleving. Een nieuwe solidariteit! Aan de ene kant de dreiging van de coronacrisis en aan de andere kant ontstaan er mooie maatschappelijke initiatieven. Er worden hulpdiensten voor ouderen opgezet, jongeren maken tekeningen, artiesten zingen bij zorginstellingen. Dit sluit perfect aan op het CDA gedachtengoed. Als overheid zullen we dit altijd faciliteren. Laat dingen gebeuren, mensen kunnen het vaak zelf veel beter. Wij gaan zij aan zij en willen het land doorgeven aan onze kinderen door goed rentmeesterschap.

Ik wens u namens de fractie van het CDA veel sterkte, doorzettingsvermogen en hoop op andere tijden.

Vriendelijke groet,

Gea Klercq  

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.