12 maart 2020

Canceling Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 maart 2020

!! UPDATE !!

Helaas moeten wij u berichten dat de gecombineerde Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 maart a.s. niet door zal gaan. Dit vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Wij hopen op uw begrip. 

Wij hopen zo spoedig mogelijk een nieuwe datum te kunnen inplannen voor de gecombineerde ALV. Wij houden u op de hoogte.

 

Graag willen wij u uitnodigen voor de gecombineerde Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 maart a.s. De ALV zal plaatsvinden bij Heer Hugo (Gildestraat 2, 1704 AG Heerhugowaard) om 20.00 uur. 

De ALV zal met name in het teken staan van de samenvoeging van CDA-Heerhugowaard en CDA-Langedijk tot één nieuwe afdeling.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Opening van de ALV door de voorzitters, Gido Schouten en Jaco Koolaard
2. Mededelingen 
3. Voorzitter van het overgangsbestuur wordt voorgesteld en de CDA-leden stemmen over benoeming
4. Overige leden van het overgangsbestuur stellen zich voor en vragen om het vertrouwen van de CDA-leden
5. Vaststelling voor afdeling Langedijk (begeleid door Edwin Iwema):

  • Verslag van de financiële <wbr />controlecommissie
  • Jaarrekening 2019
  • Begroting 2020

6. Vaststelling voor afdeling Heerhugowaard (begeleid door Loek Punt):

  • Verslag van de financiële <wbr />controlecommissie
  • Jaarrekening 2019
  • Begroting 2020

7. Pauze
8. Gastspreker Jelle Beemsterboer, CDA-wethouder bij de gemeente Schagen, vertelt over de fusie van de gemeente Schagen en met name over de fusie van de CDA-afdelingen
9. Presentatie overgangsbestuur over het tijdspad en de verwachtingen voor de toekomst
10. Oproep aan de leden om na te denken over een bestuursfunctie per oktober 2020
11. Rondvraag
12. Afsluiting en napraten met een drankje in de Heer Hugo bar, aangeboden door het overgangsbestuur


Hopelijk zien wij u op 18 maart a.s.!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.