WORKUM-BORDERCOLLIES-GANZEN VERJAGEN
30 juni 2020

CDA en VVD “Laat de agrariërs niet boeten voor ganzenschade!”

CDA Heerhugowaard en VVD Heerhugowaard hebben samen 55 afdelingen in Noord-Holland weten te verbinden in een brandbrief richting Gedeputeerde Staten. Daarin concluderen zij dat GS de agrarische sector onterecht opzadelt met de lasten voor de extreem hoge ganzenpopulatie. Zij doen daarom een breed gedragen oproep om het besluit uit het coalitieakkoord te heroverwegen. Jasper John: ‘bij de heroverweging moet samen met de verschillende partijen gezocht worden naar effectieve manieren om de ganzenpopulatie te verlagen.’

Tijdens de begroting heeft de CDA Statenfractie al een amendement ingediend om de verhoging van het eigen risico terug te draaien, dit mocht alleen niet baten. Ook hebben zij vragen gesteld over de verhoging van het eigen risico maar dit leverde ook weinig op. Nu gaan ook de lokale CDA en VVD afdelingen achter de boeren staan.

De verhoging van het eigen risico heeft binnen de nieuwe kaders de grootste impact voor de sector, zo vervolgt John. De argumentatie die wordt gebruikt door de provincie snijdt geen hout, daarbij wordt namelijk niet ingegaan op de extreem hoge schade door ganzen binnen Noord-Holland. Alleen in Friesland is de schade hoger. Daarnaast wordt de indruk gewekt dat agrariërs nu niet doen wat ze kunnen om de schade te voorkomen. ‘Buiten het feit dat we dit een onterecht signaal vinden, is dit ook onwaarschijnlijk. Daarbij resulteert het verjagen van de ganzen vooral meer ganzen bij de buurman, de schade voor Noord-Holland blijft dus gelijk.’ Naast de financiële schade voor de agrariërs is de hoge ganzen populatie ook slecht voor natuurgebieden, waterkwaliteit en andere soorten vogels.  

Verder gaat dit nieuwe besluit in tegen eerdere beloftes van de provincie om de schade te compenseren totdat het niveau van de ganzenpopulatie terug is op dat van 2005. Het is eerlijker om het eigen risico of een andere vorm van tegemoetkoming van de schade pas in te voeren op het moment dat het niveau daadwerkelijk bereikt is. ‘Op die manier zorgt GS dat alle partijen op een constructieve wijze samen kunnen werken aan het terugdringen van de ganzenpopulatie. Zonder dat partijen hierin in een (financieel) onverenigd deel van rekening betalen,’ zo concludeert John.

Inmiddels hebben John en Hoekstra namens de 55 lokale CDA en VVD afdelingen de brandbrief aan GS gestuurd. Wat direct door verschillende media is opgepakt. In augustus zal het CDA de brief van GS en deze brandbrief op de agenda van Provinciale Staten zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.