11 juli 2018

GGD Hollands Noorden

Donderdag 28 juni stonden bijna al onze gemeenschappelijke regelingen op de agenda van de raadsvergadering. Hoewel dit bijna allemaal akkoordstukken waren was er een agendapunt dat toch nog om een debat vroeg. 

Wat houd een akkoordstuk dan in? Wordt daar niet over gesproken? Natuurlijk wel! Maar in de commissievergaderingen zijn deze agendapunten al dusdanig besproken dat de raad het hier over eens is. Commissievergaderingen zijn de vergaderingen waarin het technische debat word gevoerd over de te behandelde stukken. 

Het heikele agendapunt betrof de GGD Hollands Noorden. Een organisatie die iedereen wel kent en dat zegt al genoeg. Dit is een van de belangrijkste organisaties die vallen onder de gemeente. Dat de GGD goed werk doet is geen twijfel over mogelijk. Maar helaas heeft de GGD Hollands Noorden de laatste jaren last van veel financiële tegenslagen. Wat het CDA betreft moeten we opzoek naar de oorzaak van deze tegenslagen en moeten wij kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering een motie ingediend die de wethouder vraagt om vanuit zijn rol als algemeen bestuurder van de GGD te pleiten voor een onderzoek naar de financiële situatie van de GGD. Onze wens om te zorgen voor een gezonde financiële situatie werd gedeeld door de hele raad en onze motie is dan ook unaniem aangenomen.

Kortom een constructieve raadsvergadering met gehele eensgezindheid binnen de raad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.