17 april 2019

Gido Oude Kotte beëdigd als burgemeester

Op 16 april is Gido Oude Kotte in een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Aalsmeer. In een volle raadszaal en via een scherm in de trouwzaal keken mensen toe hoe Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Gido Oude Kotte beëdigde. Hij feliciteerde de gemeente Aalsmeer met de jongste burgemeester in Noord-Holland die volgens hem betrokken, benaderbaar en daadkrachtig is en bovenal een verbinder. Vervolgens hing loco-burgemeester Robbert-Jan van Duijn de nieuwe burgemeester de ambtsketen om en ontving hij uit handen van plaatsvervangend voorzitter van de raad, Ronald Fransen, de voorzittershamer.

Ronald Fransen verwelkomde de burgemeester met de belofte dat alle fracties hem met een speciaal deel van Aalsmeer zullen laten kennismaken. Namens het college heette Robbert-Jan van Duijn Gido Oude Kotte en zijn gezin welkom. Hij hield een lofzang op Aalsmeer en hoopt dat de burgemeester zich snel Aalsmeerder onder de Aalsmeerders voelt. Hierna werd Gido Oude Kotte toegesproken door Erik Boog, burgmeester van Diemen, namens de burgemeesters van deze ‘prachtige en krachtige regio’ in de woorden van Boog en Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard, die hem met lede ogen zag vertrekken maar denkt dat Gido Oude Kotte en Aalsmeer een perfecte ‘match’ zijn.

Boven de partijen

Tot slot nam de nieuwe burgemeester zelf het woord. Hij bedankte alle sprekers en de vertrouwenscommissie en zei zich vanaf zijn voordracht zeer welkom te voelen in Aalsmeer. Zijn vrouw en hij zijn enthousiast over de gemeente. Een prettige, groene en veilige omgeving om hun dochter in op te laten groeien. Hij ziet het ambt van burgemeester als een voorrecht en een grote verantwoordelijkheid. De burgemeester moet boven de partijen staan en de hoeder zijn van het democratisch proces en de integriteit van het gemeentebestuur.

Verbinder

Gido Oude Kotte ziet zichzelf echter bovenal in een rol van bruggenbouwer en verbinder: “Het oliemannetje dat het democratisch systeem soepel houdt. Daarnaast is het belangrijk dat wij als gemeenschap in oprechte verbinding met elkaar staan. Wij leven in een land van ongekende vrijheden, maar er is geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Vrijheid betekent dus elkaars standpunten en keuzes respecteren en omwille van het ‘samen’ leven soms een klein beetje van onze vrijheid opgeven voor de vrijheid van een ander. Dan volgt in vrijheid ook nabijheid en compassie.”

Ontmoeting en gesprek

Gido Oude Kotte erkende dat het burgemeesterschap geen 9 tot 5 baan is, maar iets wat je 24/7 bent. Maar ‘waarschuwde’ hij, behalve als burgemeester kunnen mensen hem ook tegenkomen als vader, echtgenoot, buurman, vriend en gewoon mens. De eerste maanden wil hij vooral kennis maken met Aalsmeer. Hij zei naar de ontmoeting en het gesprek met mensen uit te kijken, binnen en buiten het gemeentehuis. In de gemeente en als ambassadeur in de regio. Hij zal mensen uitnodigen, maar laat zich ook graag uitnodigen. Zijn eerste officiële actie vandaag is een bezoek aan kinderburgemeester Hannah Fokkema.

Bron: https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/persbericht/gido-oude-kotte-be-digd-als-burgemeester

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.