Mirjam Rijswijk - Swaalf

Commissielid/steunfractielid

Persoonlijk

Mijn naam is Mirjam Rijswijk-Swaalf, geboren in Arnhem en opgegroeid in Heerhugowaard. Getrouwd met Matthijs Rijswijk-Swaalf (ja, we hebben elkaars naam aangenomen). Ik woon met mijn gezin in de planetenwijk. In het najaar van 2016 ben ik begonnen als fractieondersteuner bij het CDA Heerhugowaard. Sinds mei 2017 ben ik plv commissielid Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vrijwilliger

Al ruim tien jaar zet ik mij als vrijwilliger in bij diverse organisaties. Ik ben telefonist geweest bij het meldpunt van Wonen Plus Welzijn, een organisatie die hand- en spandiensten biedt voor hun leden die dit door leeftijd , handicap of ziekte niet (meer) zelf kunnen. Omdat ik meer wilde betekenen voor mijn medemens ben ik na een paar jaar overgestapt naar Stichting Present Heerhugowaard/Langedijk waar ik na een inwerkperiode projectleider werd. Stichting Present slaat een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die daarmee geholpen zijn. Dit zijn mensen die om wat voor rede dan ook zelf geen hulp kunnen regelen, daarom vallen ze vaak buiten de boot.

Naast mijn werk als commissielid ben ik nu coördinator bij Granny’s Finest een project tegen eenzaamheid bij ouderen en zet ik mij in bij Stichting Babyspullen.

Naast vrijwilligerswerk zet ik mij waar nodig in als mantelzorger.

Waarom het CDA?

Het CDA is de vrijwilligerspartij bij uitstek. Omzien naar anderen, midden in de samenleving, partij voor iedereen, de partij waar ik mij thuis voel.

Wat wil ik bereiken?

Minder bureaucratie voor vrijwilligers zodat vrijwilligerswerk echt toegankelijk wordt voor iedereen. Ik vind het belangrijk dat iedereen die hulp nodig heeft dit ook krijgt. Maximale ondersteuning voor mantelzorg en maatschappelijke organisaties. Goede preventie en nazorg bij schuldhulpverlening.

Mijn motto

Vrijwillig voor elkaar!

 

E-mailadres: 1mirjamrijswijk@gmail.com

Telefoon: 06-22626768

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.