Een sterke en weerbare samenleving

Concrete punten:

- 1.000 nieuwe leden voor sport en cultuur

- Schoolzwemmen terug

- Alle basisschoolkinderen naar het poldermuseum

- 1.000.000 erbij voor armoebestrijding en schuldhulpverlening

- Zonnepanelen actie voor verenigingen

- 500 vrijwilligers erbij- Een huisartsenpost in Heerhugowaard

Niet de overheid, maar de samenleving is het fundament. Een sterke stad rust op de schouders van sterke inwoners. Een goede gezondheid, een stevig sociaal netwerk en zingeving dragen bij aan onze weerbaarheid. Helaas heeft niet iedereen familie of vrienden die in geval van nood even op de kinderen kunnen passen of boodschappen kunnen doen als je ziek in bed ligt. Ondanks de nieuwe mogelijkheden van social media, is eenzaamheid een groeiend probleem. Juist voor die kwetsbaren in de samenleving die hulp nodig hebben en die hulp niet kunnen krijgen uit eigen omgeving, dient de gemeente krachtig te helpen. Tegelijkertijd zien we een sterke toename in de zelfstandigheid van de mens. Voor velen geldt dat de overheid in steeds mindere mate een rol speelt. Zij hebben behoefte aan een verminderende overheidsbemoeienis. Voor hen is het belangrijk dat de overheid dan ook ruimte biedt. In de kern moet de overheid zich dienstverlenend opstellen en ontzorgen waar dit noodzakelijk is. De voorzieningen die de gemeente biedt, zijn een vangnet en geen hangmat.

Hierop moet het gemeentebestuur zich instellen. De nadruk moet liggen op de inwoners. Het maatschappelijke doel moet hierbij leidend zijn. In Heerhugowaard zien wij steeds vaker initiatieven vanuit inwoners. Juist deze initiatieven moeten de ruimte krijgen. Ook verenigingen, stichtingen en vrijwilligers moeten de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Hierbij zijn ze niet gebaat bij onnodige bureaucratie en overbodige regelgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.