Goede toegang tot onderwijs en werk

Concrete punten: 

- Kinderen weer op de fiets naar school

- 500 trajecten om mensen richting werk te helpen

- Meer regionale samenwerking op het gebied van ondernemers

- Een jaarlijkse stage en banenmarkt voor Heerhugowaardse studenten en ondernemers

- Goede bereikbaarheid van onze bedrijven- Ontwikkeling van familie bedrijven stimuleren

Je werkt om te leven en niet andersom. Toch is werk een van de belangrijkste zaken binnen het leven. Iedereen moet een kans op de arbeidsmarkt krijgen. Een carrière begint met een diploma. Wij zijn dan er dan ook groot voorstander van dat alle jongeren met een diploma op zak van school gaan. De gemeente moet hiervoor de mogelijkheden bieden en zorgen voor voldoende opleidingsinstellingen op zowel gemeentelijk niveau als op regionaal niveau. Daarnaast moeten mensen die een carrière hebben opgebouwd, ondersteund worden zodat zij deze carrière ook voort kunnen zetten. Denk hierbij aan voldoende kinderopvang die voldoet aan de veiligheidseisen. Maar voor werkgelegenheid zijn ook ondernemers nodig. Wij zetten ons er dan ook voor in om ondernemers zich te laten vestigen op de grote bedrijventerreinen en de winkelgebieden die Heerhugowaard rijk is, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een mix van kleinere en grotere ondernemers. Wij vinden dat ondernemers de ruimte geboden moet worden en dat zij niet belast moeten worden met onnodige wet- en regelgeving. Wij hebben vertrouwen in de ondernemers en wij gaan ervan uit dat zij geen overmaat aan regelgeving nodig hebben. Wij zijn ook trots op de vele agrariërs die in Heerhugowaard actief zijn en wij zetten ons dan ook in voor deze familiebedrijven.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.