Duurzame en toekomstbestendige gemeente

Concrete punten:

- 1.000 bestaande woningen van het gas af

- Tegen gaan van het krimpen van het gebied

- Heerhugowaard klimaat bestendig maken

- Geen verhoging van de OZB

Een stad om door te geven, zodat onze kinderen, hun kinderen en nog vele generaties die volgen in deze gemeente kunnen wonen. Het is als politiek van belang dat er ingezien wordt dat er niet voor een periode van vier jaar beslissingen moeten worden genomen. Beslissingen die nu gemaakt worden, kunnen van belang zijn voor vele volgende jaren. Daarom vinden wij dat de Heerhugowaardse politiek ervoor moet zorgen dat Heerhugowaard een toekomstbestendige en duurzame gemeente wordt. Denk hierbij aan zaken als verduurzaming van vastgoed en woningen. De afgelopen jaren hebben we hierin al grote stappen ondernomen. Zo staat onze gemeente op nummer één met het reduceren van CO2, hebben we de woonvisie 2050 opgesteld en zijn we bezig met het vaststellen van de omgevingsvisie. Visies waarbij de inspraak van burgers van groot belang is. Het is immers de gemeente van alle inwoners. Verder moet er ook gedacht worden aan mogelijke fusies om een weerbare gemeente te creëren en is het CDA voorstander van het tegengaan van belastingverhoging en het stimuleren van maatregelen om de maandlasten van wonen te verlagen. Hierbij zijn stabiele gemeentefinanciën noodzakelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.