Schoon, veilig en gezond wonen

Concrete punten:

- 500 nieuwe sociale huurwoningen

- 250 nieuwe starterwoningen

- Hofjes met woningen voor senioren

- 1.000 bomen planten

- Een groene loper vanaf het station tot Coolplein

- Meer parkeerplaatsen- Meer stadstoezicht op de juiste plekken

 “Een eigen huis een plek onder de zon” een beroemd nummer van René Froger. Een nummer dat iedere Nederlander kent en een gevoel bij heeft. Niet voor niets kennen we het gezegde ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’. Iedereen verdient een warm thuis, een huis in een veilige, schone en groene buurt. Je directe leefomgeving heeft een grote invloed op je leven. En daarom heeft de gemeente hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Zo dient de gemeente te zorgen voor een brede woningmarkt. Dat wil zeggen een woningmarkt waarbij voor iedere leeftijdscategorie genoeg woningen beschikbaar zijn, zodat het mogelijk is om je gehele leven in Heerhugowaard te blijven wonen. En laten we nu eerlijk zijn, er zijn gewoon veel te weinig betaalbare woningen voor starters en doorstromers. Een gevolg hiervan is dat jongeren moeilijk aan een eerste woning kunnen komen en vervolgens uitwijken naar een andere stad. Naast het creëren van een gezonde balans in categorieën woningen, is het CDA groot voorstander van een goede mix van verschillende leeftijden en sociale klassen in dezelfde wijk. Over ‘samen leven’ moet je niet alleen praten, dat moet je doen. Immers, de omgeving van de mens is de medemens. Maar ook in de fysieke leefomgeving is er een belangrijke taak voor de gemeente. Dat wil zeggen, zorgen voor schone straten, goed onderhouden groen en voldoende parkeerplekken, alsook maatregelen treffen om gemakkelijk afval te scheiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.