openbaar groen

We moeten zuinig zijn op ons groen. Bomen zijn vaak kind van de rekening. Ze moeten wijken voor wegen, huizen en gebruiksgemak. Helaas zijn soms bomen ziek of verouderd waardoor er valgevaar is. In dat geval stelt het CDA dat voor iedere boom die gekapt wordt, plaatsen we er tien terug.Daarom wil het CDA de komende vier jaar 1.000 nieuwe bomen planten.

Inwoners moeten betrokken wordt bij het inrichten van hun eigen straat en buurt. Het CDA zoekt graag naar betere en daarmee nieuwere vormen van participatie. Het inrichten van het groen hoort daar natuurlijk bij. Niet het onderhoud. Dit kan beter worden gedaan door de gemeente. In de eerste plaats is dit veel goedkoper (en we moeten zuinig zijn op ons belastinggeld) en je voorkomt verloedering. In een goed onderhouden wijk, voelt men zich veiliger.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.