Lezing raadsbegroting 2019

Het CDA Heerhugowaard bedankt alle ambtenaren ,college en griffie voor alle inzet.
De raadsbegroting ziet er heel mooi uit voor onze gemeente.
En samen met de raadsagenda gaan we een positief 2019 in.
Het CDA kan u ook melden dat zij de allerjongste CDA er hebben, haar naam is Sofia Esma Oude Kotte, Gido en Nassira gefeliciteerd met dit prachtige meisje! Namens ons allen.

Wij gaan kiezen voor een sterk midden, polarisatie en het uitvergroten van tegenstellingen past ons niet.

De zorgen van mensen gaan over heel gewone zaken.
Het onderwijs van je kinderen, de zorg voor je ouders, en de manier waarop we hier met elkaar omgaan.
De zorg voor de ouderen, daar heeft het CDA aandacht voor gevraagd. Ouderen moeten bewuster worden gemaakt van de toeslagen die zij aan kunnen vragen.
Ouderen weten vaak niet dat ze in aanmerking kunnen komen voor huur en zorgtoeslag, dit komt door onbekendheid van deze regelingen en de ingewikkeldheid hoe zij het moeten doen.
Om hoeveel ouderen het in Heerhugowaard gaat is niet bekend.
Laten we hier extra aandacht aan geven.

CDA wil voor meer groen gaan en intensiveren van het onderhoud.

Wij willen het college vragen om vaart te maken met het uitvoeringsplan woningbouw en dan met name voor de jongeren.

De jeugdzorg is voor het CDA een zorgelijke ontwikkeling, de aanbesteding maar ook de steeds oplopende financiën.
Als wij horen dat er jongeren jaren in de jeugdzorg zitten en er geen verbetering in komt dan moeten we anders kijken.
Mogelijk moeten we het veel breder trekken samen met de hele maatschappij.
Ons inziens is er een andere zienswijze nodig in het sociaal domein.

Wie zich druk maakt over wat ons beleid in individuele situaties betekend voor mensen, dan wordt er verweten dat we niet overstijgend kunnen denken.
We moeten die cirkel durven doorbreken, toon lef en leiderschap.
De essentie is dat we gewoon weer gaan doen wat voor mensen werkelijk van betekenis is.
Het persoonlijk gesprek met mensen is daarvoor de basis, dwars door financiële schotten en wettelijke systemen heen.

Juist bij ouderen is er behoefte aan een omgeving waarin zij zich weer gekend en gewaardeerd voelen.

En wat betreft de jeugdzorg moeten we naar ons zelf kijken, de maatschappij moet hen de ruimte geven en open staan om deze jongeren te ondersteunen op een eerder moment.

Duurzaamheid.

Wij bestaan niet om onszelf in stand te houden, maar we willen verschil maken. Kenmerkend voor het CDA is dat we ons inzetten op de kracht van de samenleving.
De verbindende kracht en op het ongeëvenaarde vermogen om dingen voor elkaar te krijgen.

Eigenheid is nodig, maar niet simpel. De wereld om ons heen denkt vaak in andere eenheden.
Wij vinden dat de doelstelling gehaald moet worden en we weten dat het niet anders kan dan draagvlak vergroten. Het lukt door de inzet van mensen zelf. Als mensen zelf ideeën hebben en zij zelf verzinnen om energie te besparen.

Wij staan voor een manier van met elkaar omgaan.
Wij staan voor respect, ruimte voor het verschil, geven en nemen.

CDA staat voor verbindingen leggen: We zijn allemaal mensen. En we hebben allemaal dezelfde behoeften . 1 van deze behoeftes is verbinding.
Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen als ze zich gezien voelen, gehoord en gewaardeerd, wanneer we kunnen geven en ontvangen zonder oordeel.
Daarnaast inspireren en verbinden wij de inwoners om zelf in actie te komen.
Mensen verbinden, dat is onze missie. Wij geloven dat samenzijn en samen ondernemen het leven fijner en rijker maakt.

CDA vraagt om snel werk te maken van de ontsluiting van wegen en veilig maken van fietspaden.

Democratie, dat is hard werken.

Wat kunnen politici doen om geloofwaardig politiek te bedrijven?
In wezen is het niet moeilijk, er gebeurt veel onderzoek naar geloofwaardigheid van politici en bestuurders.
Er zijn enkele vuistregels: je moet eerlijk zijn en je moet doen wat je zegt.
Je moet weten waar je heen wilt en je moet goede toespraken houden.
Het vermogen hebben om persoonlijke verhalen van inwoners te vertalen naar grotere maatschappelijke kwesties.
Er zijn mensen die dat kunnen, zij laten de schaduwzijde van de modernisering , de industrialisatie en marktwerking zichtbaar.
Het ontbreekt de politiek aan liefde voor de samenleving. Men dacht dat compassie politiek niet inzetbaar was.
Maar de instrumentale omgang met de politiek is juist de kern van het probleem.
Hiermee win je de harten van de mensen niet.
Om verbeelding te stimuleren en mensen te enthousiasmeren moet je juist geen instrumentale factoren mobiliseren.
Het is niet a politiek maar echte politiek. Inwoners snakken er naar.
Durf leiding te geven, aandurven, moed hebben.
Deze tijd vraagt om een bezielend leiding geven.
Sta met beide benen in de modder, geef het goede voorbeeld.
Met heel ons hart slaan we een brug tussen vergeten worden en aandacht krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.