referenda

Het CDA is tegen referenda. De onderwerpen zijn vaak zeer complex, het vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de samenleving zonder dat er ruimte is voor een inhoudelijke discussie.Besluitvorming moet eraan bijdragen dat belangen van een ieder zorgvuldig worden gewogen. Dooreen gebrek aan nuance bij een referendum wordt die belangenafweging geweld aan gedaan. In een democratie streven we ernaar dat de minderheid niet onevenredig benadeeld wordt ten opzichte van de meerderheid. Het CDA is van mening dat de gemeenteraad goed in staat is om besluiten te nemen. Door het houden van een referendum loopt de politiek voor deze verantwoordelijkheid weg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.