thuiszorg

Het CDA is van mening dat meer investeren in de thuiszorg niet per definitie een verbetering hoeft op te leveren. Wij zien liever dat er naar verbeteringen van de thuiszorg wordt gezocht in de manier van werken, door bijvoorbeeld meer samen te werken met andere instellingen. Eventuele investeringen moeten gerealiseerd kunnen worden met de huidige financiële middelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.