windmolens

Er zijn inmiddels betere manieren om duurzame energie op te wekken die geen overlast in het stedelijk gebied met zich meebrengen. Steeds meer wordt duidelijk dat windmolens die dicht op huizen staan, zorgen voor ernstige vormen van geluidsoverlast en slagschaduw. Uiteindelijk slaagt de energietransitie alleen als er voldoende draagvlak is. Dit draagvlak creëren is een verantwoordelijkheid van de overheid. Het CDA zet daarom in op het Warmtenet, waarbij warmte afkomstig van de afvalverbrandingscentrale wordt gebruikt. Uiteindelijk moeten alle woningen van het gas af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.