zorgtaken

Het CDA ziet geen verbetering van de zorgtaken door ze zelf te laten organiseren. Wij zijn van mening dat deze zorgtaken beter kunnen worden verzorgd door professionals. Wel zijn wij voorstander vaneen goede balans tussen vraag en aanbod. Er moet ingespeeld worden op de daadwerkelijke vraag van de zorgbehoevende. Hierbij zien wij vooral veel in collectieve voorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.