23 maart 2017

Clementie voor de Clemenskerk?

Clemens is één van de namen die de in 1751 in Tsjechië geboren Jan Dvorák heeft aangenomen. Hij werd later bekend als de Apostel van Wenen en werd, na zijn dood, in 1909 heilig verklaard.

Clemens is een Latijnse voornaam die genadig en toegevend betekent. Daar is het woord “clementie” van afgeleid. Welwillendheid is één van de synoniemen van clementie. Iets om te onthouden! Sinds 2013 is de organisatie tot monumentenbehoud BOEi, eigenaar van het Clemens Maria Hofbauer gebouw, op zoek naar een partij die de voormalige Clemenskerk kan exploiteren. Een zinvolle, financieel haalbare exploitatie is namelijk de enige manier om te voorkomen dat dit pand weer in verval raakt.

In 2013 meldde zich een kandidaat die een vintage-winkel wilde beginnen. Dat stuitte op bedenkingen van de Stichting Vrienden van de Clemenskerk die liever een sociaal-culturele invulling hadden gezien. Daar stond het CDA niet afwijzend tegenover en heeft de stichting de gelegenheid gegeven een financieel onderbouwd tegenvoorstel te presenteren. De stichting heeft in 2012 en 2013 contact gehad met een aantal partijen die geïnteresseerd waren het gebouw geheel of gedeeltelijk te huren en heeft deze doorverwezen naar BOEi. Dit heeft helaas niet geleid tot alternatieve plannen van BOEi die binnen het bestemmingsplan pasten en meer aansloten bij de wensen van de buurt. De plannen voor de vintage-winkel zijn uiteindelijk ook niet doorgegaan.

Inmiddels zijn er weer drie jaar verstreken en ligt er nu een concreet plan voor een trampolinepark. Een sportgelegenheid in een voormalige kerk is zeker niet uniek. In Den Haag en Eindhoven bestaan deze al. In de Kampioen, het maandblad van de ANWB, wordt het springpark zelfs als één van de 10 uitgaanstips voor Den Haag genoemd. In Hilversum zal dat zo’n vaart niet lopen omdat het veel kleinschaliger is. Het draagt echter wel bij aan een sterke wijk. Het bevordert toegankelijkheid tot en participatie in sport voor alle leeftijdsgroepen. Er wordt voorzien in een ontmoetingsplek voor de buurt waar sportief en sociaal hand in hand kunnen gaan. Doelstellingen waar het CDA volledig achter staat en waar we ook uit de buurt positieve reacties op horen.

Blijft nog wel de zorg over mogelijke verkeers-, parkeer- en geluidsoverlast. Zelf denken wij dat dit wel mee zal vallen, zeker omdat een groot deel van de doelgroep van het trampolinepark voornamelijk op de fiets zal komen en de locatie 50 parkeerplaatsen op eigen terrein heeft. Toch is het is van groot belang dat er écht geluisterd wordt naar wat er nog aan zorgen in de buurt leeft. Emotioneel eigenaarschap in de buurt is bij binnenstedelijke herbestemming en herontwikkeling een cruciale factor. Via participatie van de buurt komen ongedachte ontwikkelingen tot stand.

In alle gevallen moet voorkomen worden dat de Clemenskerk opnieuw verpaupert. Het CDA zal zich blijvend hard maken dat er een nieuwe functie wordt gevonden die recht doet aan de historie van het gebouw en niet tot enorme ergernis of overlast leidt voor omwonenden. Samen zetten we onze schouders eronder. We roepen op tot clementie: Welwillendheid om tot een goede oplossing te komen samen met alle betrokkenen. Wij staan er in ieder geval voor open en gaan graag met u in gesprek!

Olaf Streutker

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.