Winkelen in Rotterdam
05 april 2017

Winkeltijden & Hilversum Mediastad

Naar aanleiding van de twee artikelen in De Gooi-en Eemlander: ‘Winkeliers bepalen zelf over openstelling zondag’ en 'Einde van traditionele koopzondag' wil de CDA fractie graag haar reactie geven over de koopzondag. In deze artikelen werd namelijk gesteld dat de gemeente Hilversum op verzoek van de winkeliers van plan zou zijn om de koopzondag volledig vrij te geven.

Gelukkig heeft de verantwoordelijke wethouder een raadinformatiebrief gestuurd waaruit bleek dat het ontwerp met de aangepaste winkeltijdenverordening nog niet klaar is voor beraad. Sterker nog, we hebben hierover heel duidelijke afspraken gemaakt in ons coalitieakkoord: het aantal koopzondagen zal in deze coalitieperiode niet verder worden uitgebreid.

Wat we zien is dat de er een botsing ontstaat tussen de ambities van Hilversum Mediastad om niet onder te doen voor Utrecht, Almere of Amersfoort. Aan de andere kant de gewenste ruimte voor de menselijke maat als we als uitgangspunt nemen het doorbreken van de 24 uurs economie.

Het mag duidelijk zijn dat we als CDA Fractie een duidelijke lijn hebben: Voorkomen moet worden dat kleine ondernemers 7 dagen in de week moeten concurreren met grootwinkelbedrijven. Daarnaast is zeker ook de zondagsrust en het gezinswelzijn in het geding. Het tegengaan van ongebreidelde consumptiedrang en het  ‘verplicht’ doorbreken van de 24-uurs economie draagt bij aan het welzijn van ons allen.

Wij kiezen als CDA Hilversum voor ‘Zondag familiedag’, een dag van gemeenschapszin, een dag om op adem te komen! U toch ook?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.