22 augustus 2017

Overlast hangjongeren Oosterspoorplein / Kleine Drift

Afgelopen week was het weer raak met overlast en intimidatie door hangjongeren in Hilversum Oost. Deze keer met als hoogtepunt een handgemeen op de Kleine Drift.

Over deze slepende kwestie is al vaker de vraag gesteld hoe, maar vooral wanneer, de politie en gemeente harder gaan optreden om dit probleem op te lossen. Dit nu de ‘softere maatregelen’ niet langer afdoende lijken te zijn.

N.a.v. berichtgeving in Gooi & Eemlander op  20 en 21 augustus, waarin gesproken wordt over een mogelijke escalatie op het Oosterspoorplein, stelt de CDA fractie Hilversum de volgende vragen aan het college van B&W.

  1. Is bij u bekend om welke groep jongeren het gaat, gezien de berichtgeving die spreekt van ‘een groep van zo’n 20 jongeren die de wijk al langere tijd terroriseert en bij politie en gemeente bekend zijn…’
  2. In hoeverre erkent u dat er sprake is van een onhoudbare situatie, en dat er hardere maatregelen nodig zijn om de raddraaiers aan te pakken?
  3. Is het feit dat deze jongeren zelf aangifte hebben gedaan, waarmee ze zichzelf ook met naam bekend hebben gemaakt, voldoende reden om juridische stappen in hun richting te nemen, bijv. door hen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden schade?
  4. Welke maatregelen kunnen er aan ouders worden opgelegd om de verantwoordelijkheid voor hun minderjarige kinderen te nemen en actief aan een oplossing mee te werken?
  5. Welke additionele mogelijkheden ziet de gemeente nog om verder escaleren te voorkomen, bijv. door het tijdelijk invoeren van (extra) cameratoezicht of aanvullende afspraken tussen politie, jeugdboa’s en de buurt?

 

Fractie CDA

Zie ook:

https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/hilversum-laat-steken-vallen-aanpak-overlast 

https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/hilversumse-slaags-met-hangjeugd 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.