17 juni 2020

Alleen maar verliezers? Art. 41 vragen aan het college over De Stolpe

Alleen maar verliezers?

Het CDA Hilversum heeft vragen gesteld over de plotselinge komst van 80 psychiatrisch patiënten in een open (24/7) woonvorm midden in de Boombergwijk.

Er kleven altijd risico’s aan het aan de kaak stellen van ontwikkelingen waar bewoners van een buurt bezorgd over zijn of zelfs tegen zijn. En zeker als het gaat om een buurt die omschreven wordt als lommerrijk, groen, rustig, sfeervol: een Hilversumse villawijk. Het risico is groot het verwijt te krijgen het op te nemen voor een eenzijdige belangenclub die alleen maar aan het eigen welzijn denkt, het bekende Not In My BackYard (NIMBY). Maar, dat is hier helemaal niet het geval.

Het CDA komt in actie, omdat wat hier gebeurt in geen enkele buurt van Hilversum, in geen enkele buurt van welke stad dan ook zo zou mogen gaan, onder geen enkele voorwaarde. En omdat dit nooit de manier mag zijn waarop wij als samenleving met onze kwetsbaarste mensen omgaan.

Sociale inclusie is uitgesloten als wij onaangekondigd, zonder gepaste maatregelen en zonder overleg een woonwijk plotseling opzadelen met een grootschalige zorgvoorziening waar, vanwege het feit dat dit mensen zijn met ernstige psychische en psychosociale problematiek, zorgvuldigheid in alle processen voor alle partijen toch juist leidend zou moeten zijn.

En geen enkele psychiatrische patiënt is er bij gebaat op zo’n wijze een wijk in gekatapulteerd te worden. Een veilig, sociaal en maatschappelijk leven leiden en vermindering van publiek stigma: dat is het doel van wonen in een wijk voor psychiatrisch patiënten. Uitgenodigd worden voor de buurt BBQ, deelnemen aan de buurtapp. Met 80 mensen bij elkaar in een groot gebouw, zal dat doel natuurlijk nooit bereikt worden. Sterker nog, de risico’s op beheersproblemen en conflicten en terugval in gedrag nemen bij deze grootschaligheid enorm toe. Kleinschaligheid en spreiding over de regio is dan ook het afgesproken beleid.

Geen enkele buurt is er bij gebaat zo overvallen te worden en geen enkele kwetsbare inwoner van Hilversum zou behandeld mogen worden als ‘businesscase’. Beide partijen beginnen op een enorme achterstand en zo zijn er uiteindelijk alleen maar verliezers.

Daarom wil het CDA van VVD wethouder Floris Voorink weten, hoe een zorgpartner van de gemeente zo heeft kunnen opereren, tegen het beleid en tegen afspraken in, wat de rol van de gemeente daarin is geweest en wat de gemeente hieraan gaat doen. Ook vragen wij hem, wat zijn visie is op het wijken- en buurtenbeleid, met name op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Jacobine van Dijk (fractiemedewerker)

U vindt de vragen via de volgende link:

 

klik hier voor de beantwoording van het college

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.