08 december 2021

bijdrage CDA Hilversum Beeldkwaliteitsplan plus 1221

Bij de behandeling van het Beeldkwaliteitsplan plus voor postcode gebied 1221 heeft het CDA twee belangrijke toezeggingen gekregen van de wethouder: de verkeersafwikkeling en zorgen over extra overlast na de ontwikkeling van dit gebied wordt nader onderzocht gemeente gaat het beheer van de openbare ruimte op zich nemen.

De ontwikkeling van 1221 is al langere tijd onderwerp van gesprek. Een van de eerste raadsexcursies van deze raadsperiode ging op de fiets door dit gebied, langs alle te ontwikkelen locaties. Toen waren we al enthousiast over de mogelijkheden. Dat zijn we ook nu het beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld, zeker nadat er aanpassingen in het plan zijn gedaan als gevolg van de inspraak uit de buurt: minder hoog en meer openbaar groen. Maar we hebben ook zorgen over een drietal punten:

De eerste ziet op het proces en de participatie. In de wetenschap dat je het niet iedereen naar de zin kan maken, het helpt wel wanneer de participanten tevreden zijn over het proces, los van de uitkomst. We zien dat dit nu onvoldoende is en hebben daar zorg over. Maak gebruik van de kennis en kunde die er in de buurt is.

Ten tweede zien we dat aan het gebied dat al dichtbevolkt is veel extra woningen worden toegevoegd. Dat levert een kwaliteitsimpuls op, maar zal ook zorgen voor extra verkeersstromen waarvan het wat het CDA betreft nog onvoldoende helder is welke effecten dat heeft. Daarom hebben we samen met de PvdA een motie ingediend om de verkeersgegevens voor het hele gebied integraal te onderzoeken. De motie hebben we uiteindelijk aangehouden, omdat de wethouder toezegde dat hij de zorgen deelt, maatregelen wil nemen en de raad daarover begin 2022 zal informeren. Mocht dat onvoldoende zijn, dan kan de motie alsnog ter stemming worden gebracht.

Een derde zorg ziet op de grote hoeveelheid openbaar groen, die in de plaats komt van particuliere tuinen. Beheert door de buurt. Dat concept kan een impuls voor de buurt opleveren en dat zal het op korte termijn, in de jaren direct na realisatie ook zeker doen. Maar regeren is vooruit zien en dat betekent ook dat we verder moeten kijken naar wat dit op de langere termijn betekent. We weten ook hoe destijds in de Bijlmer is begonnen en hoe dat gebied er dertig jaar later bijlag. Daarom heeft het CDA opnieuw het verzoek aan de wethouder gedaan om als gemeente het beheer te doen en de wethouder heeft dat in de vergadering toegezegd.

Met deze toezeggingen kon het CDA vol vertrouwen instemmen met het beeldkwaliteitsplan.

 

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Raadslid

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.