22 februari 2016

CDA en ChristenUnie vragen onderzoek naar gevolgen Eigen Bijdrage WMO

Het CDA en de ChristenUnie willen dat de gemeente Hilversum onderzoek doet naar de gevolgen van de Eigen Bijdrage WMO.

Uit onderzoek van Iederin (een netwerkorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en het Binnenlands Bestuur blijkt dat door het innen van een eigen bijdrage 25% van de mensen zorg mijdt.

Wij vinden dat zeer zorgwekkend en daarom nodig dat de gemeente Hilversum daar nader onderzoek naar doet. Wat gebeurt er concreet als inwoners wel een indicatie krijgen voor bepaalde zorg of een voorziening en daar vanwege financiële redenen geen gebruik van maken? Het gevolg kan namelijk leiden tot nog meer problemen, bijvoorbeeld isolement, verwaarlozing, of opname in een ziekenhuis of zorginstelling. En daarmee juist hogere zorgkosten. De bedoeling van de nieuwe WMO is dat mensen zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen als ze dat willen.

Rondom de hoogte van de eigen bijdrage bestaat soms onduidelijkheid bij de aanvragers, het is daarom goed om het subjectieve gevoel, voor zover mogelijk, mee te nemen in het onderzoek. Elke gemeente mag zelf de eigen bijdrage vaststellen. Er is wel een maximum, en hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage.

Wij willen daarom ook een vergelijking met de hoogte van de bijdrages in andere gemeenten. De fracties vragen het college om voor de zomer de resultaten te presenteren. Lees de motie in onderstaande bijlage

 

update

Lees hier het onderzoek

Klik hier voor de presentatie van het onderzoek

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.