CDA Regiotour Noord-Brabant
19 december 2018

CDA Hilversum vraagt om verlaging van OZB-tarief voor clubs en verenigingen

CDA Hilversum vraagt om verlaging van OZB-tarief voor clubs en verenigingen

Het CDA Hilversum stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden tot het verlagen van het OZB-tarief voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de scouting, en goede doelen.

Schriftelijke vragen:

Op 14 november jl. nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt aan. (zie bijlage) Dit amendement bewerkstelligt dat gemeenten de vrijheid krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de scouting en goede doelen, het veelal lagere tarief voor woningen te rekenen voor de onroerende zaakbelasting in plaats van het veelal hogere tarief voor niet-woningen. Op 18 december heeft de Eerste Kamer het belastingplan, en daarmee het amendement, aangenomen.

Het CDA Hilversum heeft de daarom de volgende vragen voor het college:

  1. Bent u op de hoogte van de mogelijkheden die genoemd amendement biedt?
  2. Deelt u onze mening dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale cohesie en de gemeenschap in onze gemeente?
  3. Deelt u de mening van het CDA dat dit een prachtige kans is om vrijwilligersorganisatie zoals  een buurthuis, sportvereniging of scoutingclub een lager OZB-tarief te laten betalen?
  4. Bent u bereid te onderzoeken welke organisaties door dit amendement onder het lage OZB-    tarief kunnen vallen en welke financiële impact deze maatregel kan hebben?
  5. Bent u bereid, na onderzoek, deze maatregel mee te nemen in de kadernota van 2020?

 Gerben van Voorden

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.